viršelis

Antrojo leidimo viršelis ir potitulinis puslapis talkininkai


Įvadas
Rengėjai
Žodyno sandara
Pagrindiniai žodyno šaltiniai
Anglų-lietuvių k. kompiuterijos žodynasKompiuterijos frazynas
Programinės įrangos lokalizavimas

2016-08-10

Atversti žodyną >>>


Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas

Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova


Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

IV leidimasŽodyne aprašyta apie 4600 terminų ir kitų leksinių vienetų. Pateikiama terminų apibrėžtys, paaiškinimai, iliustracijos.

Žodynas skiriamas programinės įrangos gamintojams ir lokalizuotojams, verčiantiems programas į lietuvių kalbą ir adaptuojantiems jas lietuviškai kultūrinei terpei – kad jiems būtų lengviau parinkti arba sudaryti komandų, nuostatų, parametrų pavadinimus, versti kompiuterio pranešimus, rengti elektroninius žinynus ir kitus darbui su kompiuteriu reikalingus tekstus.

Tikimės, kad žodynas bus naudingas visiems norintiems geriau suprasti ar pasitikslinti kompiuterio ekrane matomus programinės įrangos tekstus.


Pastabas ir siūlymus prašytume siųsti žodyno autoriams Valentinai Dagienei, Gintautui Grigui ir Tatjanai Jevsikovai elektroniniu paštu.

Lankymų skaičius nuo 2016-07-03