viršelis

Antrojo leidimo viršelis ir potitulinis puslapis

Pratarmė
Pagrindiniai žodyno šaltiniai
Žodyno sandara
Anglų-lietuvių k. kompiuterijos žodynas >>>
TalkininkaiKompiuterijos frazynas
Programinės įrangos lokalizavimas

2016-08-10

Atversti žodyną >>>


Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas

Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova


Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

4 leidimasŽodyne aprašyta apie 4600 terminų ir leksinių vienetų. Pateikiama terminų apibrėžtys, paaiškinimai, iliustracijos.

Žodynas skiriamas programinės įrangos gamintojams ir lokalizuotojams, verčiantiems programas į lietuvių kalbą ir adaptuojantiems jas lietuviškai kultūrinei terpei – kad jiems būtų lengviau sudaryti ir parinkti komandų, parinkčių, parametrų pavadinimus, versti kompiuterio pranešimus, rengti elektroninius žinynus ir kitus darbui su kompiuteriu reikalingus tekstus.

Tikimės, kad žodynas bus naudingas ir kompiuterių naudotojams, norintiems geriau suprasti ar pasitikslinti kompiuterio ekrane matomus programinės įrangos tekstus.


Pastabas ir siūlymus prašytume siųsti žodyno autoriams Valentinai Dagienei, Gintautui Grigui ir Tatjanai Jevsikovai elektroniniu paštu.