Kompiuterijoje pasitaiko anglų kalbos žodžių ir jų junginių, kurių vertimas į lietuvių kalbą yra savitas. Tai anglų kalbos konstrukcijos, metaforos, profesinis žargonas, daugiareikšmiai žodžiai ir kiti žodžiai bei jų junginiai, tam tikrame kontekste įgyjantys specifines reikšmes, kurių nebūna žodynuose.

Į frazyną įtrauktos frazės, kurių dauguma paimtos iš sąsajos su kompiuteriu. Jas galima laikyti apibendrintais vertimo pavyzdžiais.

Tikimės, kad pateiktoji medžiaga bus naudinga programinės įrangos gamintojams ir lokalizuotojams, verčiantiems programas į lietuvių kalbą ir adaptuojantiems jas lietuviškai kultūrinei terpei – kad jiems būtų lengviau sudaryti ir parinkti komandų, parinkčių, parametrų pavadinimus, versti kompiuterio pranešimus, rengti elektroninius žinynus ir kitus darbui su kompiuteriu reikalingus tekstus.