Jūratė Skūpienė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1970 metais Vilniuje. Ankstesnė pavardė - Bulotaitė.

1988 metais baigė Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą (šiuo metu Vilniaus M. Daukšos v. m.) ir įstojo į Vilniaus universiteto Taikomosios matematikos specialybę. 1993 m.su pagyrimu baigė Vilniaus Universiteto Matematikos fakultetą ir įgijo matematiko kvalifikaciją.

Nuo 1993 m. dirba Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos skyriuje. Yra dirbusi lektore VGTU, Fundamentinių mokslų fakultete, Informacinių sistemų katedroje, matematikos ir informatikos mokytoja Vilniaus tarptautinėje mokykloje , dalyvauja įvairioje su gabių informatikai vaikų ugdymu susijusioje veikloje.

Domisi: programavimo, algoritmų akivaizdiniu ir nuotoliniu mokymu bei mokymo metodika, algoritmais, algoritmų vizualizavimu, informatikos (programavimo) konkursais ir jų problematika kaip mokslinio tyrimo objektu.

Kita veikla

 1. Nacionalinės moksleivių akademijos informatikų dalykinės grupės kuratorė (nuo 2005)
 2. Informatikos olimpiadų organizavimas Lietuvoje ir dalyvavimas vertinimo komisijoje (nuo 1993)
 3. Baltijos šalių informatikos olimpiadų vertinimo komisijos pirmininkė (1997, 2002, 2005)
 4. Vadovavimas Lietuvos komandai, vykstančiai į Tarptautines informatikos olimpiadas (nuo 1995)
 5. Šeštadieninės informatikos olimpiadininkų mokyklos kuratorė (nuo 2003)
 6. Matematikos ir informatikos instituto Jaunųjų programuotojų mokyklos kuratorė (1993-2000, 2004-2005)
 7. Darbas su gabiais informatikai mokiniais
 8. Šeštadieninės programavimo mokyklos gabiems vaikams kuratorė ir dėstytoja (ALF projektas, 1995-1998)
 9. Nuotolinės Baltijos šalių algoritmavimo mokyklos projekto kuratorė ir pagrindinė vykdytoja (1996-1997)
 10. Programavimo mokymo kompiuteriniu paštu projekto pagrindinė vykdytoja (UNESCO finansuojamas projektas) (1993-1996)

Stažuotės, kvalifikacijos kėlimas

 1. Specialusis anglų kalbos mokymosi ir metodologijos kursas, Tarptautinis mokytojų rengimo centras (ITTC), Bormutas, Jungtinė karalystė (2008 liepa)

 2. Kiekybiniai metodai informatikos mokymo tyrimuose. Doktorantų mokykla Helsinkio technologijos universitete (2008 vasaris-balandis)

 3. Mokymo organizavimas nuotoliniu būdu. Neakivaizdinės studijos Londono Atvirajame universitete (1994 sausis-gegužė)


 4. Stažuotė Švedijoje, Lundo universitete, Fundamentaliųjų mokslų fakultete (1994 vasaris)

Moksliniai darbai

 1. J. Skūpienė. A. Žilinskas. Automated Grading of Programming Tasks Fulfilled by Students: Evolution and Perspectives In Proceedings of The Fourth E-learning conference "Computer Science Education", Istanbul - Turkey, 27 - 28 August, 2007.


 2. J. Skūpienė Automatinio sprendimų vertinimo informatikos olimpiadose raida ir perspektyvos. Informacijos mokslai, Vilniaus Universiteto leidykla, 2007, 42-43 (spec. nr.) p. 43 - 49.


 3. J. Skūpienė. A. Žilinskas Evaluation in Informatics Contests: Aids for Tasks Involving Graphs. Communication and Cognition-Artificial Intelligence, Ghent, Belgija, vol 23 (N1-4) p. 39 - 46.


 4. J. Skūpienė. Programming style – part of grading scheme in informatics olympiads: Lithuanian experience. Information Technologies at School. Proceedings of the Second International Conference "Informatics in Secondary Schools: Evolution and Perspectives", Vilnius, Lithuania 7-11 November 2006, p. 545 - 552.

 5. J. Skūpienė. A. Žilinskas. Evaluation of programs in Informatics Contests:case of implementation of graph algorithms. Published in proceedings of The Third E-learning conference "Computer Science Education", Coimbra - Portugal, 7 - 8 September, 2006. ISBN: 978-989-20-0350-4.


 6. J. Skūpienė. Vieno kompiuterinės geometrijos uždavinio variacijos. Lietuvos matem. rink, 44 (spec. nr.), 2004, p. 363-368.


 7. V. Dagienė, J. Skūpienė. Learning by competitions: Olympiads in Informatics as a tool for training high grade skills in programming. T. Boyle, P. Oriogun, A. Pakstas (Eds.), 2nd International Conference on Information Technology: Research and Education, London, 28 June - 1 July, 2004. London Metropolitan University, 2004, p. 79-83.


 8. J. Skūpienė. Automatinis testavimas informatikos olimpiadose. Informacinės technologijos 2004, Konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas: Technologija, 2004 m. sausio 28-29 d. p. 37-41.


 9. V. Dagienė, J. Skūpienė. Algoritmavimo uždavinių sprendimo metodų ir sudėtingumo analizė Lietuvos informatikos olimpiadose. Lietuvos matem. rink,, ISSN 0132-2818, 43(spec. nr.), 2003, p. 209-214.


 10. J. Bulotaitė, G. Grigas, A. Žandaris. Teaching of computer programming by electronic mail. Informatica, 1996, vol. 7., No. 4, 419-430.

 11. J. Bulotaitė. Distance Teaching of Programming in Lithuania. Proceedings of the 1994 EDEN Conference, 1994, 179-181.


Metodinės mokomosios knygos

 1. L. Petrauskas, J. Skūpienė. Informatikos olimpiados: algoritmai ir taikymo pavyzdžiai, Kaunas, 2006, 234 p.
 2. V. Dagienė, J. Skūpienė. Moksleivių informatikos olimpiadų uždaviniai, II dalis, Vilnius: TEV, 2001, 288 p.
 3. V. Dagienė, J. Skūpienė. Moksleivių informatikos olimpiados uždaviniai, I dalis, Vilnius, TEV,1999, 270 p.
 4. J. Bulotaitė (Ed.). Baltic olympiads in informatics. – Vilnius: Žara, 1997, 48 p.

Metodiniai darbai

 1. J. Skūpienė. Baltijos šalių moksleivių informatikos olimpiada. Mokslas ir technika, 5, 2005, 36–37.
 2. J. Skūpienė. Korys. Alfa plus omega, 1, 2001, 81–83.
 3. J. Skūpienė. Reiškiniai su dalyba, Alfa plus omega, 2, 2001, 76
 4. J. Skūpienė. Šeštoji Baltijos šalių informatikos olimpiada. Alfa plius omega, 2, 2000, 20–24.
 5. J. Skūpienė. Programų vykdymo klaidos. Informatika, 1(35), 2000, 113–120
 6. J. Skūpienė. Dešimtosios moksleivių informatikos olimpiados trečiojo etapo antroji dalis. Veidrodis, 4, 1999, 5-9.
 7. V. Dagys, J. Skūpienė. Dešimtosios moksleivių informatikos olimpiados trečiojo etapo pirmoji dalis, Veidrodis, 3,: 1999, 5-27.
 8. V. Dagienė, J. Skūpienė. Dešimtosios moksleivių informatikos olimpiados antrasis etapas, Veidrodis, 2, 1999, 5-23.
 9. V. Dagienė, J. Skūpienė. Dešimtosios moksleivių informatikos olimpiados pirmasis etapas, Veidrodis, 1, 1999, 8-18.
 10. J. Bulotaitė, G. Grigas. Dideli skaičiai. Informatika, 1997, Nr. 30, 43-52.
 11. J. Bulotaitė, V. Dagienė. Ketvirtoji Vidurio Europos informatikos olimpiada. Informatika, 1997, Nr. 32, 37-49
 12. J. Bulotaitė. Trečioji Baltijos šalių informatikos olimpiada. Informatika, 1997, Nr. 32, 25-36.

Konferencijose skaityti pranešimai

 1. J. Skūpienė. Credibility of Automated Assessment in Lithuanian Informatics Olympiads. 9'th International Conference Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilnius, 2008 m. gegužės 16 - 17 d.


 2. J. Skūpienė. Automatinio sprendimų vertinimo informatikos olimpiadose raida ir perspektyvos. Kompiuterininkų dienos - 2007, Vilnius, 2007 m. rugsėjo 13 - 15 d.


 3. J. Skūpienė. Prielaidos automatiniam programavimo stiliaus vertinimui informatikos olimpiadose. Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencija, Vilnius, 2007 m. birželio 27 - 28 d.


 4. J. Skūpienė. Programming style – part of grading scheme in informatics olympiads: Lithuanian experience. 2-oji tarptautinė konferencija Informatika mokykloje: raida ir perspektyvos ( ISSEP'2006)Vilnius, 2006 m. lapkričio 7 - 14 d. Išspausdinta: Information Technologies at School. Proceedings of the Second International Conference "Informatics in Secondary Schools: Evolution and Perspectives", Vilnius, Lithuania 7-11 November 2006, p. 545 - 552.

 5. J. Skūpienė. Pusiau automatinis grafų vizualizavimas mokinių programose. Lietuvos matematikų draugijos XLVII konferencija, Tezių rinkinys, Vilnius, 2006 m. birželio 21 - 21d.


 6. J. Skūpienė. Baltijos šalių moksleivių informatikos olimpiados: bendras darbas ugdant jaunuosius talentus. XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Tezių rinkinys, Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. – liepos 4 d., p. 156.


 7. J. Bulotaitė. Baltijos šalių algoritmavimo mokykla: mintys užbaigiant projektą. Humanizmas, demokratija ir pilietiškumas mokykloje, IV tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 1997 spalio 8-10, 71-74 p.

Telefonas: (8 5) 210 97 32
Faksas: (8 5) 2729 209
El. paštas:

Matematikos ir informatikos institutas, Informatikos metodologijos skyrius. Atnaujinta 2008-9-5