Lietuvybė pokalbių programoje „Skype“ 

Gintautas Grigas, Sigita Pedzevičienė

Dešimtajame „Kompiuterijos“ numeryje buvo išspausdintas Rimo Abromavičiaus straipsnis „Trumpai apie Skype“, bet jame neužsiminta apie tai, kad programa – sulietuvinta. Apžvelgsime, kas joje padaryta ir kas taisytina.

Į lietuvių kalbą išversti beveik visi dialogo langų tekstai, reikalingiausia žinyno dalis, diegimo programa. Žavi kai kurios taikliai išverstos frazės (pavyzdžiui, Skype Rocks – Skype drebina pasaulį. Take a deep breath – Pasikalbėkime). Tekstai lengvai suprantami, todėl galima tvirtinti, kad bus aiškesni net lietuviui, neblogai mokančiam anglų kalbą. Išversti ir taisyklingai tariami kompiuterio pranešimai balsu.

Diegimas

Šiuo metu programa išversta net į 29 kalbas. Ji yra daugiakalbė, t. y. į vieną diegimo paketą sudėti vertimai į visas kalbas. Diegimo kalba parenkama pagal operacinės sistemos (OS) nuostatas. Jeigu nustatyta, kad OS kalba yra lietuvių, paleidus diegimo rinkinį iš karto atsiveria sulietuvintas langas ir toliau diegimas vyksta lietuviškai. Tai geras pavyzdys daugelio kitų daugiakalbių programų autoriams ir lokalizuotojams.

 

Diegimą galima tęsti tik susipažinus su „Skype“ licencine sutartimi, „Skype“ privatumo nuostatomis ir sutikus su tuo, kas ten parašyta. Deja abu minėti dokumentai į lietuvių kalbą neišversti. Angliškoje sutarties versijoje parašyta, kad ji gali būti išversta į kitas kalbas. Bet ir išvertus naudos būtų nedaug – sutartyje nurodyta, kad esant neatitikimų ar prieštaravimų tarp angliškos ir bet kurios kitos kalbos versijos, bus laikomasi angliškos versijos.

Langelio „Sutinku“ žymėjimas prilygsta sutarties parašui. Vadinasi, kilus teisminių ginčų, būtų vadovaujamasi ne ta sutarties versija, kuri buvo pasirašyta. Taigi čia yra rimtas trūkumas, užkertantis kelią visaverčiam lokalizavimui.

Programos langai

Į lietuvių kalbą išversti ne visi ekrane matomi langų ir komandų pavadinimai, kompiuterio pranešimai bei paaiškinimai, pavydžiui, galerijos paveikslų bei fonų pavadinimai, o registracijos duomenyse – valstybių ir kalbų pavadinimai.

Programos pavadinimas ir kiti simboliniai vardai (Skype Pro, Skype Prime Beta, Skype Out, SkypeIn) neišskiriami kabutėmis ar kitu šriftu.

Pagrindinio meniu punktas, kurio originalus pavadinamas File, lietuviškai pavadintas Skype. Iš tikrųjų šį punktą vadinti failu nėra labai logiška, bet ir Skype nelabai tinka, nes yra nesulietuvintas svetimžodis.

Profilio keitimo lange prašoma gimimo datą rašyti į langelius, išdėstytus tokia tvarka: diena, mėnuo, metai, t. y. atvirkščiai, nei nustatyta Lietuvos ir ISO standartuose.

Nelinksniuojami ekrane matomi registracijos vardai ir asmenvardžiai, pavyzdžiui, Spauskite čia, norėdami peržiūrėti paskutinį susirašinėjimą su Giedrius, Kalbate su Marius. Negerai nurodoma dalyvių giminė, pavyzdžiui, Rasa šiuo metu nėra prisijungęs. Kompiuterio formuojamuose pranešimuose nesuderintos gramatinės formos, pavyzdžiui: Paskutinę žinutę parašė 14 prieš minutės.

Dialogo languose neišversti valstybių pavadinimai: Įveskite telefono numerį šalyje Lithuania, Įveskite Lithuania telefono numerį.

Pavyzdžiuose reikėtų asmenvardžius ir telefonų numerius pakeisti lietuviškais, pavyzdžiui, Jonas Jonaitis, o ne Jack Smith, +370 8655 55555, o ne +1 212 5555 1212.

Dauguma vartojamų terminų yra taisyklingi. Tačiau yra neteiktinų svetimybių, pavyzdžiui avataras, blogas. Į pokalbių dalyvių sąrašą įtraukti pokalbių tarnybos abonentai vadinami kontaktais, spartusis numeris – greituoju numeriu, paskyra – abonentu, asmenvardis – pilnu vardu.

Originalioje programoje su žodžiu Skype sudaryta žargoniškų naujadarų: SkypeIn, SkypeOut, SkypeCast. Prekės ženklu – SkypeMe™ pažymėta netgi veiksena – tai labai neįprasta ir sukelia keblumų lokalizuojant. Visa tai yra programos originalo internacionalizavimo trūkumai.  

Žinynas ir svetainė

Programoje yra du žinynai: trumpas („Pati pradžia“), esantis pačioje programoje ir sudarytas tik iš 6 puslapių (kiekvienas jų telpa ekrane), bei išsamus internetinis.

Į lietuvių kalbą išverstas tik pirmasis. Tačiau čia ne visi tekstai taisyklingi, pasitaiko nesuderintų linksnių, gramatinių klaidų. Iliustracijų tekstai neišversti į lietuvių kalbą, pavyzdžiui, patariama paspausti Pridėti kontaktą, o iliustracijoje pavaizduotas mygtukas su užrašu Add Contact.

Programa turi didelę operatyviai atnaujinamą svetainę. Į lietuvių kalbą išversta tik keletas jos tinklalapių, tačiau į juos galima patekti tik iš angliškų.

Lokalizuotuose tinklalapiuose beveik visi saitai veda į angliškus tinklalapius, tačiau kai kurie yra klaidinantys. Pavyzdžiui spustelėjus saitą „Programuotojai“, patenkama į „Skype“ internetinį dienoraštį (anglų k.).

Džiugu, kad yra ir originali lietuviška svetainė (http://vingis.vgtu.lt/skypelt/info.html).

Persiunčiami tekstai

Žinutės, abonento registracijos ir kiti duomenys koduojami Unikodu. Todėl nekyla problemų nei su lietuvių kalba, nei su kitomis.

Iš programos galima siųsti žinutes ir į mobiliuosius telefonus. Svarbiausia tai, kad lietuviškos žinutės adresatą pasiekia nesugadintos. Į tai atkreipėme dėmesį dėl to, kad yra internetinių tarnybų, kurios reklamuojasi esą teikiančios analogišką paslaugą, nors iš tikrųjų raides su diakritiniais ženklais (ą, č, ę...) siunčiamose žinutėse sugadina arba išvis neleidžia jų surinkti.

Ko galima tikėtis ateity

Programa (ir paslaugų tarnyba) dar labai „jauna“, pasaulį išvydusi vos prieš ketvertą metų, o lietuviška lokalizacija – tik prieš metus. Programa sparčiai tobulinama, operatyviai atnaujinama, todėl reikia tikėtis, kad po metų kitų ji taps viena geriausių sulietuvintų programų.

 Kompiuterija. 2007, Nr. 11, p. 23–24.

Matematikos ir informatikos institutas, Informatikos metodologijos skyrius.