UDK 004(038)

            Da77

 

V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. 2-as papildytas leidimas. Vilnius: TEV, 2008, 654 p.

 

 

Recenzavo doc. dr. Angelė Kaulakienė

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja

 

 

 

Projekto vadovas Arvydas Sabonis

Redaktorė Julija Klimkienė

Programinė įranga Mindaugas Piešina

Maketavo Nijolė Pragarauskienė

 

 

 

 

Leidyklos TEV svetainė www.tev.lt

Internetinis žodyno variantas svetainėje www.likit.lt

Internetinio žodyno rengimą finansavo Informacinės visuomenės prėtros komitetas prie LR Vyriausybės

 

                                                                             © Leidykla TEV, Vilnius, 2008

                                                                             © Valentina Dagienė, 2008

                                                                             ©Gintautas Grigas, 2008

                                                                             © Tatjana Jevsikova, 2008

© Virš. dail. Sigita Populaigienė, 2008

ISBN 978-9955-879-42-8