LIETUVIŲ KALBOS PROBLEMOS KOMPIUTERIUOSE

Tematinis straipsnių sąrašas

    Straipsniai suskirstyti į 5 skyrius:
 Nauji straipsniai
 Rašto ženklai
 Programinės įrangos lokalizavimas
 Kalba ir visuomenė
 Kompiuterijos terminija

    Į sąrašus įtraukti šiame šimtmetyje paskelbti straipsniai. Skyrių viduje išdėstyti pagal metus pradedant nuo vėliausių metų.

  Nauji straipsniai

Čia pateikti 2017 metų straipsniai. Ankstesnių metų straipsniai išskirstyti į teminius skyrius.

 • G. Grigas. Dėl Q, W, X (ir ne tik) raidžių Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžiuose // Alkas.lt
 • , 2017-05-16.
 • Interneto sričių vardų konkurso rezultatai // Veidrodis, 2017-04-14.
 • A. Klimaitienė. Apie socialinį tinklą „Facebook“ // Gimtoji kalba, 2017, Nr.2, p. 20.
 • G. Grigas. Programinės įrangos lietuvinimas 2016 metais // Veidrodis, 2017-02-22. VLKK Naujienos.
 • G. Grigas. Lietuvių kalbos gramatika pagal feisbuką // Gimtoji kalba, 2017, Nr.1, p. 32.
 • Žodynai, išleisti 2012 m.

 • V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. III leidimas // Skaitmeninė versija, 2012.
 • V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Anglų-lietuvių k. žodynas. III leidimas // Skaitmeninė versija, 2012.
 •  2017

   Rašto ženklai

   2016

 • A. Budriūnas. Lietuviški rašmenys interneto adresuose // Veidrodis, 2016-03-10.
 • G. Grigas. Paslauga slaptažodžių medžiotojams // Gimtoji kalba. 2016, Nr. 3, p. 31–32.
 • G. Grigas, A. Juškevičienė. Raidžių dažnių lietuvių ir kitose kalbose, vartojančiose lotyniškus rašmenis, analizė // Santalka. Filologija, Edukologija. Nr. 23, 2015, p. 81–91. >>>
 •  2015

 • G. Grigas, A. Juškevičienė. Lietuvių kalbos raidžių dažniai spausdintuose ir internetiniuose tekstuose // Kompiuterininkų dienos 2015. Vilnius, 2015, ISBN 978-9986-34-313-4, p. 45–50.
 • G. Grigas. Contest for the most Beautiful Lithuanian International Domain Name (IDN) // IT Star Newsletter, vol. 3, No. 2, Summer 2015 p. 13–14.
 •  2014

 • G. Grigas. Internetinių gyvenviečių adresai // Elektronika.lt. 2014 m. balandžio 22 d.
 • G. Grigas. Lietuviški interneto sričių vardai po 10 metų ir 10 dienų // Veidrodis. 2014 m. balandžio 9 d.
 • G. Grigas. Dešimt metų lietuviškiems interneto sričių vardams metais // Veidrodis. 2014 m. kovo 30 d.
 • G. Grigas. Designing Tablet Computer Keyboards for European Languages    [Planšetinių kompiuterių klaviatūrų projektavimas Europos kalboms] // Localisation Focus. The International Journal of Localisation, 2014, vol. 13, issue 1, p. 16–26.
 • V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. The Input on Mobile Devices from Cultural and Educational Aspects // Informatica, 2014, vol. 25, Nr. 3, p. 415–424.
 • G. Grigas. Gražiausio lietuviško interneto srities vardo konkursą laimėjo Klaužada.lt // Bitutė. 2014 m. gegužė–birželis, p. 34.
 • G. Grigas. Klaviatūros: nuo rašomųjų mašinėlių iki planšetinių kompiuterių // Santalka: Filologija, Edukologija. 2014, 22(1), p. 25–38.
 •  2013

 • G. Grigas. Lietuvių kalbos rašmenys planšetiniuose kompiuteriuose // Kompiuterininkų dienos – 2013. Vilnius: „Žara“, 2013, p. 86–91.
 • G. Grigas. Ar raidė Ė yra raidė? // Gimtoji kalba. 2013, Nr. 1, p. 32.
 •  2012

 • G. Grigas. Skambinti ne į gaisrinę, bet pačia gaisrine? // Gimtoji kalba. 2012, Nr. 1, p. 32.
 •  2011

 • G. Grigas. Asmenvardžių problemų šaknys gyventojų surašyme // Lietuvos aidas. 2011 m. kovo 9 d.
 • V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Comparison of Two 12-Key Assignments on Mobile Devices // Electronics and Electrical Engineering. Nr. 2(108), 2011, p. 97–102.
 •  2010

 • A. Strelkauskytė, A. Pangonytė. Kam patikėti elektroninių atvirukų siuntimą? // VLKK Bendrosios naujienos, 2010-12-21.
 • G. Grigas. Ar mokame rašyti telefonu? // Žvirblių takas, 2010, Nr. 6, p. 48–49.
 •  2010 m. vasaris

 • G. Grigas. Pasiutęs siuntimas // Gimtoji kalba. 2010, Nr. 2, p. 32.
 • G. Grigas. Ar mobiliųjų paslaugų teikėjai raštingesni negu jų klientai? // Gimtoji kalba. 2010, Nr. 1, p. 32.
 •  2009

 • G. Grigas, S. Pedzevičienė. Klaviatūros įtaka rašybos klaidoms, susijusioms su rašto ženklų vartojimu // Informacijos mokslai. 2009, t. 50, p. 200–204.
 • G. Grigas. Jau turime tūkstantį lietuviškų interneto sričių vardų // Naujausios žinios. 2009-01-17, Nr. 10 (1138), p. 2 (Lietuvos aido Nr. 10 (10685), 2009-01-17 priedas).
 • G. Grigas. Lietuviškų interneto sričių vardų skaičius jau pasiekė 1000 // Elektronika.lt, 2009-01-15.
 • G. Grigas. Internetas lietuviškėja // Veidrodis, 2009-04-02.
 • G. Grigas. Pasirinkti mobilųjį telefoną ne taip paprasta // Elektronika.lt. 2009-08-15.
 •  2008

 • G. Grigas, S. Pedzevičienė. Internetiniai komentarai. Ar mokame juos rašyti? // Kompiuterija. 2008, Nr. 1, p. 15.
 • G. Grigas. Nauji mokslo metai su šiuolaikine įranga // Lietuvos aidas // Nr. 201, 2008 m. rugsėjo 8 d., p. 3.
 • S. Pedzevičienė. Kirčiuotos raidės kompiuteryje // Gimtasis žodis. 2008, Nr. 10, p. 5–8.
 • G. Grigas. Šventiniai sveikinimai ir mažaraščiai // Naujausios žinios („Lietuvos aido“ priedas) Nr. 286 (1128), 2008-12-31, p. 3.
 •  2007

 • G. Grigas. Lietuviški rašmenys mobiliųjų telefonų žinutėse. // Veidrodis. 2007 m. gruodžio 7 d.
 • G. Grigas, S. Pedzevičienė. Lietuvybė pokalbių programoje „Skype“ // Kompiuterija. 2007, Nr. 11, p. 23–24.
 • S. Pedzevičienė. Internetinio raštingumo akcija // Kompiuterija. 2007, Nr. 10, p. 27.
 • S. Pedzevičienė. Šiauliai kol kas raštingiausi // Šiauliai plius. 2007 m. rugsėjo 7 d. Nr. 172.
 • G. Grigas. Internetinio raštingumo akcija [rezultatai] // Naujausios žinios. Kasdienis „Lietuvos aido“ priedas. Nr. 210 (754), 2007 m. rugsėjo 14 d., p. 1.
 • G. Grigas. Kompiuterinis raštingumas ir rašto kultūra informacinėje visuomenėje // Kompiuterininkų dienos – 2007. Vilnius, „Žara“. 2007, p. 191–198.
 • G. Grigas, S. Pedzevičienė. Asmenvardžių ir vietovardžių rašybos klaidos pokalbių programų registracijos duomenyse // Informacijos mokslai. 2007, t. 42–43, p. 141–144.
 • G. Grigas. Interneto svetainių adresai: lietuviški ir ne visai // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 8, p. 22–23.
 • A. Juškevičienė. Lietuvybė SMS žinutėse // Kompiuterija. 2007 m. Nr. 5, p. 41.
 • A. Juškevičienė. Lietuvių kalba SMS žinutėse // Veidrodis. 2007-04-14.
 • G. Grigas. Lietuviški rašmenys elektroniniame pašte // Žvirblių takas. 2007, Nr. 4, p. 54–56.
 • G. Grigas. Lietuviški rašmenys kompiuteryje // Gimtasis žodis. 2007, Nr. 3, p. 2–8.
 •  2006

 • G. Grigas. Internetas darosi daugiakalbis ir lietuviškas // Lietuvos aidas. 2006 m. kovo 31 d. Nr. 74, p. 7.
 • G. Grigas. Tarptautiniai elektroninio pašto adresai // Kompiuterija. 2006, Nr. 3, p. 14.
 • G. Grigas. Lietuvių kalba ir mobiliųjų telefonų žinutės // Kompiuterija. 2006, Nr. 5, p. 25.
 • G. Grigas. Lietuviškų rašmenų kelias į kompiuterį // Lietuvos aidas, Nr. 102, 2006 m. gegužės 6 d. p. 6–7.
 • S. Pedzevičienė. Kirilica galima rašyti iš karto sparčiai // Kompiuterija, 2006, Nr. 11, p. 37.
 • G. Grigas. Aklasis teksto rinkimas // Žvirblių takas, 2006, Nr. 4 (68), p. 40–41.
 •  2005

 • V. Dagys. Lietuviškų rašmenų naudojimo elektroninio pašto laiškuose problemos // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Tezių rinkinys, Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. – liepos 4 d., p. 311.
 • V. Dagys. Rašykime laiškus lietuviškai // Lietuvos aidas, 64, 2005, p. 9.
 •  2004

 • G. Grigas. Standartinė lietuviška kompiuterio klaviatūra // Biuro administravimas, Nr. 5, 2004, p. 20–23.
 • G. Grigas. Taškas ir kablelis tarp skaičių // Biuro administravimas, Nr. 12, 2004, p. 59.
 •  2003

   2002

 • G. Grigas. Kabučių ir brūkšnio rašymas kompiuteriu // Mokslas ir technika, 2002, 1, p. 23.
 •  2001

 • V. Dagys. Lietuviškų rašmenų vartojimo elektroniniame pašte techniniai aspektai // Informacijos mokslai, 2001, t. 18, p. 134–136.
 • G. Grigas. Kabutės, brūkšnys ir... kompiuteris // Gimtasis žodis, 6, 2001, p. 42–43.
 • G. Grigas. Koduočių standartai // Kompiuterija, 2, 2001, p. 46–47.
 • G. Grigas. Rusiška fonetinė klaviatūra // Kompiuterija, 10, 2001, p. 34.
 • G. Grigas. Lietuviškos klaviatūros standartas // Informacinis leidinys, 15(130), 2001, p. 27.
 • T. Jevsikova. Klaviatūros bandymai // Kompiuterija, 4, 2001, p. 39.
 •  Programinės įrangos lokalizavimas. Knygos

 • V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Programinės įrangos lokalizavio pagrindai. // Vilnius: VU, 2011, 272 p.
 • V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Programinės įrangos lokalizavimas // Vilnius: MII, 2010, 328 p.

   Programinės įrangos lokalizavimas. Straipsniai

   2016

 • V. Dagienė. Programėlių lietuvinimo mastas auga: naudotis technologijomis gali ir nemokantys angliškai // 15min.lt, 2016-11-16.
 • G. Grigas. Programinės įrangos lietuvinimas 2015 metais // Veidrodis. 2016 m. vasario 11 d.
 • Programų lokalizavimas Europos programavimo savaitėje //Elektronika.lt, 2016-10-17.
 • G. Grigas. Europos programavimo savaitė: programų lokalizavimas sparčiai ir vaizdžiai, 2016-10-13.
 •  2015

 • G. Grigas. Programinės įrangos lietuvinimas 2014 metais // Veidrodis. 2015 m. vasario 20 d., Elektronika.lt, 2015-02-23, VLKK naujienos, 2015-02-23.
 • G. Grigas, T. Jevsikova. Programinės įrangos internacionalizacijos klaidų įtaka šalies kultūrai // Kompiuterininkų dienos 2015. Vilnius, 2015, ISBN 978-9986-34-313-4, p. 42–44.
 • G. Grigas. Uždaviniai tarp bitų ir baitų // Kompiuterininkų dienos 2015. Vilnius, 2015, ISBN 978-9986-34-313-4, p. 51–55.
 • G. Grigas, T. Jevsikova. Programinės ir aparatinės įrangos defektai, darantys neigiamą poveikį moksleivių kalbos kultūrai. 22-oji Jono Jablonskio konferencija „Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje“, Vilnius, LKI, 2015 m. spalio 2 d., p. 5–6.
 •  2014

 • G. Grigas. Programinės įrangos lietuvinimas 2013 metais // Veidrodis. 2014 m. vasario 7 d.
 •  2013

 • G. Grigas. Ar suspėsime išvengti grėsmės lietuvių kalbai iš kompiuterių pusės? // Veidas.lt. 2013-11-12; VLKK, 2013-11-20.
 • G. Grigas, T. Jevsikova, A. Klimaitienė. Programa „Skype“ lokalizavimo pamokose // Kompiuterininkų dienos – 2013. Vilnius: „Žara“, 2013, p. 92–95.
 • G. Grigas. Programinės įrangos lietuvinimas 2012 metais // Veidrodis. 2013 m. sausio 26 d.
 •  2012

 • G. Grigas. Apginta humanitarinių mokslų disertacija iš programinės įrangos lokalizavimo // Elektronika.lt. 2012-12-31.
 • G. Grigas, T. Jevsikova, A. Strelkauskytė. Localisation Issues of Software Shortcut Keys // Localisation Focus. 2012, Vol. 11, Issue 1, p. 40–53.
 • A. Strelkauskytė. Tekstų rengyklės „Word 2010“ klaidos – meškos paslaugos dokumentų rengėjams // VLKK, 2012-01-17.
 • G. Grigas. Programinės įrangos lietuvinimas 2011 metais // Veidrodis. 2012-01-26, VLKK, 2012-02-01.
 •  2011

 • G. Grigas, A. Strelkauskytė. Sparčiųjų klavišų lokalizavimo problemos // XV kompiuterininkų konferencijos mokslo darbai. Vilnius: „Žara“, 2011, p. 64–75.
 • G. Grigas. Ar tekstų rengyklės „Word“ lietuviška versija tikrai lietuviška // Gimtoji kalba. 2011, Nr. 5, p. 3–15, Nr. 6, p. 5–13).
 • G. Grigas. Lietuvybės kompiuteryje raida XXI a. pirmajame dešimtmetyje // Kompiuterininkų dienos – 2011. Vilnius: „Žara“, 2011, p. 85–103.
 •  2010

 • G. Grigas. Programinės įrangos testavimas internacionalizavimo požiūriu // Kalbų studijos, nr. 17, 2010, p. 40–45.
 • V. Dagys, G. Grigas. Programavimo stilius ir programų internacionalizavimo mokymas // Lietuvos matematikos rinkinys, t. 51, 2010, p. 85–90.
 • G. Grigas. Programinės įrangos lietuvinimas 2009 metais // Veidrodis. 2010-01-28, Elektronika.lt, 2010-02-02.
 •  2009

 • G. Grigas. Lietuvybė kompiuteriuose 2008 metais // Naujausios žinios Nr. 17 (1145), 2009-01-28, p. 4 (Lietuvos aido Nr. 17 (10692), 2009-01-28 priedas).
 • Kelių žvaigždučių Jūsų kompiuterio lietuviškumas? // Veidrodis, 2009-06-01.
 • Kokio lygio Jūsų kompiuterio lietuviškumas // Elektronika.lt, 2009-06-11.
 • Apginta disertacija iš programinės įrangos lokalizavimo. // LIKIT, 2009-01-28; Elektronika.lt, 2009-01-28.
 •  2008

 • G. Grigas. Keletas pastabų dėl lietuvybės „Windows Vistos“ operacinėje sistemoje // Kompiuterija. 2008, Nr. 12, p. 24–25.
 • S. Pedzevičienė. Nauja naršyklė Google Chrome – iššūkis kitoms? // Kompiuterija. 2008, Nr. 11, p. 30.
 • A. Juškevičienė. Atvirųjų programų lietuvinimas // Lietuvos aidas // Nr. 168, 2008-07-30, p. 1, 6.
 • G. Grigas. Lietuviškus žurnalus mažai domina lietuviškos kompiuterių programos // Lietuvos aidas // Nr. 166, 2008-07-28, p. 1, 2.
 • G. Grigas. Lietuvybės problemos kompiuterių programose // Lietuvos aidas // Nr. 159, 2008-07-19, Nr. 162, 2008-07-23.
 • G. Grigas. Ką rodo mygtukai start ir pradėti? // Kompiuterija. 2008, Nr. 6, p. 17.
 • S. Pedzevičienė. Lietuvybė „Microsoft Excel 2007“ programoje // Kompiuterija. 2008, Nr. 6, p. 33.
 • Ar reikia ir kiek lietuvybės kompiuteriuose? // Veidrodis. 2008, Nr. 2 (72).
 • G. Grigas. Lietuviška „Word 2007“ rengyklė // Kompiuterija. 2008, Nr. 8, p. 20–21.
 • G. Grigas. Programinės įrangos lietuvinimas 2007 metais // Veidrodis. 2008-01-28.
 •  2007

 • G. Grigas. Kompiuterių programų lietuvinimas 2007 metais // Naujausios žinios. Nr. 298 (842), 2007 m. gruodžio 29 d., p. 1 (Lietuvos aido priedas).
 • G. Grigas. Disertacijos tema – kompiliatorių internacionalizacija // Kompiuterija. 2007, Nr. 10, p. 12.
 • G. Grigas. Lietuviškos kompiuterių programos // Žvirblių takas. 2007, Nr. 5, p. 43–45.
 • G. Grigas. Lietuviškos kompiuterių programos // Gimtasis žodis. 2007, Nr. 5, p. 2–7.
 • G. Grigas, S. Pedzevičienė. Nauja pašto programos Mozilla Thunderbird versija // Kompiuterija. 2007, Nr. 6, p. 35.
 • G. Grigas. Atvirosios programos modifikavimo pratimas // Kompiuterija. 2007, Nr. 7, p. 25.
 •  2006

 • V. Dagienė, G. Grigas. Quantitive Evaluation of the Process of Open Source Software Localization // Informatica, 17(1), 2006, p. 3–12.
 • T. Jevsikova. Localization and Internationalization of Web-Based Learning Environment // In: R. T. Mittermeir (Ed.), Lect. Notes in Computer Science, vol. 4226. Informatics Education – The Bridge between Using and Understanding Computers, 2006, p. 310–318.
 • G. Grigas, T. Jevsikova.Thunderbird LT – lietuviška visuomeninė laida // Kompiuterija. 2006, Nr. 7, p. 44.
 • V. Dagienė, G. Grigas. Programinės įrangos lietuvinimas // Mokslas ir technika. 2006, Nr. 6 (564), p. 24–25.
 • A. Juškevičienė. Lietuviška Google // Kompiuterija. 2006, Nr. 11, p. 37.
 •  2005

 • V. Dagienė, T. Jevsikova. Virtualiosios mokymosi aplinkos lokalizavimo požiūriu // Lietuvos matem. rink.. T. 45 (spec. nr.), 2005, p. 197–202.
 • R. Laucius. Free Pascal kompiliatoriaus internacionalizavimas // Informacijos mokslai. T. 34, 2005, p. 302–306.
 • G. Grigas, S. Pedzevičienė. Kompiuterio klaviatūros treniruoklių lokalizavimo ypatumai // Informacinės technologijos 2005, Konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas: Technologija, 2005, p. 786–788.
 • V. Dagienė, M. Rimkus. Lokalizuotas raštinės programų paketas OpenOffice. org // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Tezių rinkinys, Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. – liepos 4 d., p. 312.
 • V. Dagienė, M. Rimkus. Sulietuvintas raštinės programų paketas „OpenOffice.org“ // Kompiuterininkų dienos–2005, Klaipėda, 2005, rugsėjo 15–17 d., p. 102–108.
 • G. Grigas. Programų vertimas į Europos sąjungos kalbas // Kompiuterija. 2005, Nr. 1 (89), p. 39.
 • G. Grigas, T. Jevsikova. Lietuvių kalbai lokalizuotos interneto naršyklės // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Tezių rinkinys. Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. – liepos 4 d., p. 318.
 • G. Grigas, T. Jevsikova. Interneto naršyklės „Firefox Community Edition“ lietuviška laida // Kompiuterija. 2005, Nr. 6 (94), p. 38.
 • R. Laucius. Free Pascal programavimo sistema // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Tezių rinkinys. Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. – liepos 4 d., p. 315.
 •  2004

 • V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Programinės įrangos lietuvinimas: patirties analizė // Informacijos mokslai. T. 31, 2004, p. 171–185.
 • V. Dagienė, R. Laucius. Internationalization of open source software: framework and some issues // In: T. Boyle, P. Oriogun, A. Pakstas (Eds.), 2nd International Conference Information Technology: Research and Education. London, 28 June – 1 July, 2004. London Metropolitan University, 2004, p. 204–207.
 • R. Laucius. Programinė įrangos vertimo specifika ir dalinis automatizavimas // Lietuvos matem. rink.. T. 44 (spec. nr.), 2004, p. 319–326.
 • G. Grigas. Mokymui naudojamų programų lokalizavimas // Informacinis leidinys: Švietimo naujienos. 2004, Nr. 18 (193), p. 7–9.
 •  2003

 • V. Dagienė, V. Dagys. Antivirusinės programos „Dr.Web“ lokalizavimas ir naudojimas mokyklose // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. T. 26, 2003, p. 230–224.
 • G. Grigas. Interneto programų paketo lietuvinimo patirtis // Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-335-8, Kaunas: Technologija, 2003 m. sausio 28–29 d., p. I-(15–21).
 • G. Grigas. Programinės įrangos vertimo į lietuvių kalbą dabartinė situacija, problemos ir jų sprendimai // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561, T. 26, 2003, p. 251–256.
 • T. Jevsikova. Programų adaptavimas lietuviškai lokalei // Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-335-8, Kaunas: Technologija, 2003, p. I-(8–14).
 • R. Laucius. Lokalės, jų sandara ir ypatumai // Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-335-8, Kaunas: Technologija, 2003, p. I-(1–7).
 • R. Laucius, V. Dagienė. Raštinės programinės įrangos „OpenOffice.org“ adaptavimas lokalės normoms // Informacijos mokslai, ISSN 1392-0561, T. 26, 2003, p. 240–245.
 • R. Laucius. Hiperteksto rašyklių palyginimas lokalizavimo galimybių požiūriu // Lietuvos matem. rink. ISSN 0132-2818, T. 43 (spec. nr.),
 • G. Grigas. Kur esame? // Kompiuterija. 2003, Nr. 1, p. 37.
 • G. Grigas. Elektroninio pašto programų ekspertams // Kompiuterija. 2003, Nr. 2, p. 28–30.
 • G. Grigas. Keletas „Word XP“ klaidų // Kompiuterija. 2003, Nr. 3, p. 44.
 • G. Grigas, T. Jevsikova. Naujos lituanizuotos programos, integruojamos į interneto programų paketą „Mozilla“ // Kompiuterininkų dienos – 2003. Vilnius: Žara, 2003, p. 83–87.
 • T. Jevsikova. Maža programa – daug lokalizavimo problemų // Kompiuterija, 2003, Nr. 5, p. 32–33.
 •  2002

 • G. Grigas, T. Jevsikova. Interneto programų paketo „Mozilla“ lokalizavimas ir panaudojimas mokykloje // Lietuvos matematikos rinkinys 2002, 42 t., spec. nr., p. 241–248.
 • G. Grigas. Rinkmenų tvarkymo programos „Windows Commander“ kalbų įvairovė. Kompiuterija. 2002, Nr. 10 (62), p. 37.
 •  2001

 • G. Grigas, T. Jevsikova. Komponentinio programavimo sistemos „BlackBox“ lokalizavimo problemos // Informacijos mokslai, 2001, 18 t., p. 139–142.
 •  Kalba ir visuomenė

   2013

 • Kokią kalbą vartojate savo kompiuteryje [Intervju su G. Grigu ir A. Smetona] // Verslo žinios.lt. 2014 m. birželio 18 d., balsas.lt, Elektronika.lt, VLKK.
 • Planuojama privaloma tvarka į kompiuterius diegti lietuvišką programinę įrangą [Intervju su V. Dagiene ir G. Grigu] // Alfa.lt. 2014 m. gegužės 28 d.
 • Kodėl lietuviška programinė įranga stumiama į šoną? [Intervju su V. Dagiene ir G. Grigu] // Alkas. 2014 m. gegužės 27 d., 15 min., balsas.lt.
 •  2013

 • G. Grigas. Mes, kompiuteris ir lietuvių kalba // Kalba, pasakyta renginyje „Vivat Republica“ 2013 m. gruodžio 5 d. // Gimtoji kalba, 2013, Nr. 12, p. 3–4.
 • B. Leonavičienė. Microsoft Windows 8 // Vilnius: Smaltija, 2013. 384 p. (G. Grigas. Recenzija // Gimtoji kalba. 2013, Nr. 10, p. 19–21).
 •  2012

   2011

 • G. Grigas. „Bebras“ išplaukia į plačius vandenis // Gimtoji kalba. 2011, Nr. 4, p. 30.
 •  2009

 • G. Grigas. Pokalbis apie kalbą kompiuteriuose. Parengta pagal Pūko TV laidą „Kitokia Lietuva“, 2009-06-04.
 • A. Juškevičienė, R. Urnėžiūtė. 12 interneto sveikinimų svetainių [recenzija] // Gimtoji kalba. 2009, Nr. 6, p. 17–21.
 • G. Grigas. Kokį lietuvišką žodį dažniausiai siunčiame užsieniečiams elektroniniu paštu // Gimtoji kalba. 2009, Nr. 8, p. 32.
 •  2008

 • Ar reikia ir kiek lietuvybės kompiuteriuose? // Veidrodis. 2008, Nr. 2 (72).
 • G. Grigas. Mokomės iš klaidų – ne tik savų // Gimtasis žodis. 2008, Nr. 10, p. 2–4.
 • S. Pedzevičienė. Vokiški žurnalai rašo apie vokiškas programas, lietuviški – apie angliškas // Lietuvos aidas. 2008, Nr. 199 (10589), p. 5.
 • A. Juškevičienė. ECDL kompiuterinis raštingumas ir mažaraščiai // Lietuvos aidas // Nr. 203, 2008-09-10, p. 2.
 •  2007

 • S. Pedzevičienė. Kalėdinės dovanos nupirkti nepavyko [Nėra knygų apie sulietuvintas programas] // Lietuvos aidas. 2007, Nr. 294-295 (10385-10386), p. 7.
 • G. Grigas. Naudojimosi naršyklėmis statistika // Kompiuterija. 2007, Nr. 1, p. 30.
 • G. Grigas. Ar mokytojai suspėja su informacinių technologijų naujovėmis? // Lietuvos aidas. Nr. 28 (10119), 2007 m. vasario 3 d., p. 3.
 • G. Grigas. Sugedęs ar sugadintas telefonas? // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 1, p. 31–32.
 • A. Juškevičienė. Lietuvių kalba Lietuvoje – deficitas // Lietuvos aidas. Nr.73 (10 164), 2007 m. kovo 30 d., p. 2.
 • G. Grigas, S. Pedzevičienė. Mūsų asmenvardžiai internete // Kompiuterija. 2007, Nr. 4, p. 27.
 • G. Grigas. Ką geriau mokame: matematiką ar gimtąją kalbą? // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 5, p. 32.
 • G. Grigas. Pokalbiai apie standartinę klaviatūrą // Kompiuterija. 2007, Nr. 5, p. 24.
 • A. Juškevičienė. Lietuvybė SMS žinutėse // Kompiuterija. 2007 m. Nr. 5, p. 41.
 • G. Grigas. Miestas, kuriame gyvenu – kaip jį vadinu // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 6, p. 32.
 •  2006

 • G. Grigas. Diktantas ir kompiuteris // Šiaurės Atėnai. 2006 m. vasario 25 d. Nr. 8 (786), p. 2.
 • G. Grigas. Kiaušiniai, datos, standartai // Gimtoji kalba. 2006, Nr. 7 (469), p. 32.
 • G. Grigas. Ar Lietuvos kompiuteriai pamils lietuvių kalbą? // Lietuvos aidas. Nr. 207 (10000), 2006 m. rugsėjo 12 d., p. 4.
 • S. Pedzevičienė. Ruošiame karstus, ateikite! [apie mobiliųjų telefonų defektus] // Lietuvos aidas. Nr. 270 (10063), 2006 m. lapkričio 25 d., p. 2.
 • S. Pedzevičienė. 80 procentų moterų nemoka parašyti savo pavardės // Lietuvos aidas. Nr. 283 (10076), 2006 m. gruodžio 11 d., p. 3.
 • G. Grigas. Lyčių lygybė ir nelygybė elektroniniame pašte. // Lietuvos aidas. Nr. 270 (10063), 2006 m. lapkričio 25 d., p. 2.
 • G. Grigas. Geriau būtų, kad telefonai su defektais nebūtų pardavinėjami. // Lietuvos aidas. Nr. 292 (10085), 2006 m. gruodžio 21 d., p. 1, 3.
 •  2005

 • G. Grigas. Kompiuteris ir lietuvių kalba (1). Mano kompiuteris kalba lietuviškai" // Lietuvos aidas. Nr. 37, 2005 m. vasario 14 d, p. 8.
 • G. Grigas.Kompiuteris ir lietuvių kalba (2). Lietuviški raštininkai // Lietuvos aidas. Nr. 47, 2005 m. vasario 26 d., p. 8.
 • G. Grigas. Kompiuteris ir lietuvių kalba (3). Lietuviška kompiuterio klaviatūra // Lietuvos aidas. Nr. 53, 2005 m. kovo 5 d., p. 8.
 • G. Grigas. Kompiuteris ir lietuvių kalba (4). Lietuvių kalba internete // Lietuvos aidas, Nr. 58, 2005 m. kovo 12 d. p. 8.
 •  2004

 • G. Grigas. Svetainių pavadinimai // Kompiuterija. 2004, Nr. 10(86), p. 35.
 • T. Jevsikova, V. Dagienė, G. Grigas. Mozilla Internet application suite: developing for education // In: T. Boyle, P. Oriogun, A. Pakstas (Eds.), 2nd International Conference Information Technology: Research and Education, London, 28 June – 1 July, 2004. London Metropolitan University, 2004, p. 96–100.
 • V. Dagienė, T. Jevsikova. Tyrimas „Atviras kodas švietime“ // Informacinis leidinys: Švietimo naujienos. 2004, Nr. 17 (192), p. 14-16.
 • V. Dagienė, G. Grigas, M. Rimkus. OpenOffice.org – jau ketveri // Kompiuterija. 2004, Nr. 11 (87), p. 40-41.
 • G. Grigas, T. Jevsikova. Nauja stabili „Mozillos“ versija // Kompiuterija. 2004, Nr. 8 (84), p. 49.
 •  2003

 • V. Dagienė. Lietuvių kalbos vartojimo kompiuteriuose problemos // Tezių rinkinys, Čikaga, 2003 m. gegužės 21–25 d., Vilnius, 2003, p. 167.
 • G. Grigas. Apie užsieniečių asmenvardžių rašybą // Gimtasis žodis. 2003, Nr. 11, p. 41.
 • G. Grigas.Kokios mūsų svetainės // Kompiuterija, 2003, Nr. 6, p. 49–50.
 • G. Grigas. Lietuviškos programos mokyklose // Informacinis leidinys: Švietimo naujienos. 2003, Nr. 1 (156), p. 11–13.
 •  2002

 • V. Dagienė, E. Jasutienė. Lietuviškas raštinės paketas „Open Office“ – imkite ir naudokite // Informacinės technologijos mokykloje, Konferencijos medžiaga, Vilnius, 2002, 28–31.
 • V. Dagys, E. Jasutienė . „OpenOffice.org“ – lietuviška raštinės programa // Alfa plius omega, 2002, p. 3.
 • G. Grigas. Kompiuterių kalba: kur einame? // Lietuvos rytas. 2002, Nr. 52 (3406), priedas 9 (530), p. 7.
 • G. Grigas. Kalba ir kompiuteriai // Dienovidis. 2002, Nr. 5 (495), p. 17–18.
 • G. Grigas, T. Jevsikova. Lietuviškoji „Mozilla“ // Kompiuterija. 2002, Nr. 11 (63), p. 26–27.
 • G. Grigas, T. Jevsikova. Universalusis interneto programų paketas // Alfa plius omega, 2002, p. 3.
 •  2001

 • S. Berušaitytė. Pirmasis lietuviškas „Microsoft“ gaminys // Kompiuterija. 2001, Nr. 10, p. 1, 34.
 •  2000

   1999

   1998

 • K. Palaimaitė. „Demos Mail“ nebevienišas // Monitorius, Nr. 8 (148), 1998 m. balandžio 16–30 d.
 •  Kompiuterijos terminija. Žodynai

 • V. Dagys, A. Klupšaitė, A. Žandaris. Informatika ir kompiuterių įranga. Aiškinamasis anglų – lietuvių kalbų terminų žodynėlis // Vilnius: Baltic Amadeus, 1995, 100 p.
 • V. Dagienė, G. Grigas. Mokyklinis aiškinamasis informacinių technologijų žodynėlis // Vilnius: TEV, 2005, 80 p.
 • V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas // Vilnius: TEV, 2005, 388 p.
 • V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. II papildytas leidimas // Vilnius: TEV, 2008, 652 p.
 • Kompiuterinės leksikos frazynas // Skaitmeninė versija, 2011.
 • V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. III leidimas // Skaitmeninė versija, 2012.
 • V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Anglų-lietuvių k. žodynas. III leidimas // Skaitmeninė versija, 2012.
 •  Kompiuterijos terminija. Straipsniai

   2016

 • G. Grigas. Šypt – šyft // Gimtoji kalba. 2016, Nr. 1, p. 36.
 •  2013

 • G. Grigas, J. Valeikaitė. Bendrovės „Microsoft“ žodynų (ne)išverstų terminų apžvalga // Kompiuterininkų dienos – 2013. Vilnius: „Žara“, 2013, p. 96–105.
 •  2012

   2011

 • G. Grigas. Kontaktas, kontaktė, kontaktienė // Gimtoji kalba, 2011, Nr. 1, p. 31.
 •  2010

 • A. Juškevičienė. Santrumpos informatikoje. Kaip jas tarti // Veidrodis. 2010-05-19 d.
 •  2009

 • Enciklopedinis kompiuterijos žodynas // Veidrodis, 2009-03-09.
 • G. Grigas. Blogi tinklaraščiai // Gimtoji kalba. 2009, Nr. 9, p. 32.
 • G. Grigas. Kaip versti keistus žodžius // Gimtoji kalba. 2009, Nr. 12, p. 9–12.
 •  2008

 • G. Grigas. Kompiuterijos leksika ir terminija // Santalka // 2008, t. 16, Nr. 2, p. 31–39.
 • G. Grigas. Ar yra FM bangos // Gimtoji kalba. 2008, Nr. 8, p. 9.
 • G. Grigas. Ar mokame skaityti santrumpas? // Lietuvos aidas // Nr. 192 (10582) 2008 m. rugpjūčio 28 d., p. 5.
 •  2007

 • G. Grigas. Santrumpos terminijoje // Teminologija. T. 13, 2007, p. 194–199.
 • S. Pedzevičienė. Lenkijoje išleistas lietuviškas kompiuterijos žodynėlis // Kompiuterija. 2007, Nr. 8, p. 35.
 • G. Grigas. Klavišų pavadinimai // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 8, p. 7–9.
 • G. Grigas. Keletas panašių, bet skirtingas reikšmes turinčių žodžių porų kompiuterijoje // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 2, p. 3–5.
 • G. Grigas. Lietuviška kompiuterijos terminija // Gimtasis žodis. 2007, Nr. 7, p. 7–12.
 •  2006

 • G. Grigas. „Linux“ ar Linuksas // Gimtoji kalba. 2006, Nr. 1, p. 13.
 • G. Grigas. Kompiuterijos santrumpos: skolinimasis, vertimas, tarimas // Gimtoji kalba. 2006, Nr. 5, p. 8–13.
 •  2005

 • V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Aiškinamasis kompiuterinės leksikos žodynas // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Tezių rinkinys, Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. – liepos 4 d., p. 105.
 • G. Grigas. Kompiuterijos terminai (1) // Žvirblių takas. 2005, Nr. 2 (60), p. 42-43.
 • G. Grigas. Kompiuterijos terminai (2) // Žvirblių takas. 2005, Nr. 3 (61), p. 39.
 • G. Grigas. Kompiuterijos terminai (3) // Žvirblių takas. 2005, Nr. 4 (62), p. 49.
 • G. Grigas. Kompiuterijos terminai (4) // Žvirblių takas. 2005, Nr. 5 (63), p. 53.
 • S. Meškauskienė. Lietuvių kalbos terminų bazė – terminijos tvarkymo ir vartojimo priemonė naršyklės // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Tezių rinkinys. Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. – liepos 4 d., p. 313.
 •  2004

 • V. Dagienė, G. Grigas. Aiškinamojo kompiuterinės leksikos žodyno sudarymo principai // Lietuvos matem. rink.. T. 44 (spec. nr.), 2004, p. 267–270.
 • V. Dagienė, G. Grigas. Kompiuterijos leksikos aiškinamasis žodynas // Informacinės technologijos 2004, Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004 m. sausio 28–29 d. p. 196–198.
 • G. Grigas. Unikodas ir „Unicode“ // Gimtoji kalba. 2004, Nr. 8, p. 14-15.
 • G. Grigas. Kaip tarti santrumpas // Biuro administravimas. 2004, Nr. 11, p. 39–40.
 •  2003

 • G. Grigas. Ar visi būsime sertifikuoti? Keletas pastabų dėl Elektroninio parašo įstatymo terminų // Gimtoji kalba. 2003, Nr. 5, p. 7–8.
 •  2002

 • V. Dagienė. Neteiktini terminai // Kompiuterija. 2002, Nr. 6 (58), p. 49.
 • G. Grigas. Santrumpų tarimas // Kompiuterija. 2002, Nr. 1 (53), p. 29.
 •  2001

 • G. Grigas. Keletas elektroninio pašto terminų // Kompiuterija. 2001, Nr. 11, p. 38.
 • A. Žandaris. Ką byloja byla, arba ar teks bylinėtis dėl bylos? // Gimtoji kalba. 2001, Nr. 7–8, p. 36–40.
 • A. Žandaris. Ką ir kaip turėtume tinkinti, arba kaip programose verčiame advanced, custom(ize) ir fit? // Infobalt laikas. 2001, Nr. 6, p. 196–199.

  Matematikos ir informatikos institutas, Informatikos metodologijos skyrius. Atnaujinta 2013-10-27.