Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui

Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui


Atsakomybė

„Mascil“ konsorciumo partneriai stengiasi užtikrinti, kad informacija ir atitinkamas turinys, kuris pateikiamas „Mascil“ svetainėje (http://ims.mii.lt/mascil/), būtų išbaigtas ir teisingas. „Mascil“ nėra atsakingas už neišbaigtą arba neteisingai parengtą informacija, paskelbtą šioje svetainėje. „Mascil“ neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus lankantis šioje svetainėje, naudojant svetainėje teikiamas paslaugas ir saitus.

Svetainėje http://ims.mii.lt/mascil/ galima atsisiųsti „Mascil“ konsorciumo partnerių ar trečiųjų šalių sukurtą programinę įrangą. „Mascil“ neteikia jokių garantijų dėl programinės įrangos tinkamumo konkrečiam tikslui, taip pat funkcionalumo ar praktiškumo. „Mascil“ neprisiima atsakomybės už žalą, padarytą atsisiuntus, įsidiegus ir naudojant šią programinę įrangą, išskyrus privalomą teisinę atsakomybę.

Svetainėje http://ims.mii.lt/mascil/ yra nuorodos į kitas svetaines, nepriklausančias http://ims.mii.lt/mascil/ sričiai. Šios nuorodos skirtos informuoti vartotojus ir aptarnauti tikslines grupes. „Mascil“ nėra atsakingas už šių svetainių ir šaltinių turinį arba jų prieinamumą. „Mascil“ nesuteikia jokios garantijos, neprisiima jokios atsakomybės už šių svetainių turinį, duomenis, patarimus, pranešimus, programinę įrangą, produktus ar kitą medžiagą.

„Mascil“ neprisiima atsakomybės už galimus virusus svetainėje, serveryje ar svetainėje www.mascil-project.eu, įskaitant aplaidumo ar tyčinius atvejus. „Mascil“ nėra atsakingas už prarastą pelną, netiesioginius nuostolius ar žalą.

Dėl skundų, komentarų ar netinkamo turinio, kuris pažeidžia teisinius įstatymus arba teisėtas trečiųjų asmenų teises, rašykite adresu: mascil-freiburg@ph-freiburg.de

„Mascil“ projekto svetainė išreiškia tik jos kūrėjų – „Mascil“ konsorciumo – pažiūras. Europos Sąjunga nėra atsakinga už svetainėje pateikiamą informaciją.


text


Mokymosi medžiaga


„Mascil“ tarptautinė svetainė


Užsienio partneriai


Mokymosi medžiaga anglų k.