Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui

Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui

Paskutinė užduotis

2016-10-12

Mokyklos autobuso maršrutas. Daugelyje šalių mokyklos turi autobusus, kuriais mokinai vežiojami į mokyklą ir iš jos. Mokyklos autobusas paima mokinius ryte iš sutartų vietų ir parveža į tas pačias vietas po pamokų. Atlikdami šią užduotį mokiniai turi surasti optimalų autobuso maršrutą, nubraižyti vietovės žemėlapį, jame nurodyti gatvių pavadinimus ir autobuso sustojimo vietas.

Mokomieji dalykai: matematika
Tikslinė grupė: pagrindinė mokykla
Mokinių amžius: 12–14 metų
Trukmė: dvi pamokos

Tyrinėjimais grįsto mokymosi struktūra

 • Problemos aiškinimasis
 • Tyrimo planavimas
 • Interpretavimas ir vertinimas
 • Rezultatų pateikimas

Profesinės veiklos struktūra

 • Kontekstas: užduotis tiesiogiai siejasi su profesine veikla
 • Vaidmuo: mokiniai prisiima planuoyojo. matematiko, informatiko vaidmenis
 • Veikla: optimalaus laiko atžvilgiu autobuso maršruto sudarymas
 • Produktas: priklauso nuo mokinio vaidmens; galėtų būti brėžinys su paaiškinimais
 • Susijusios profesijos: planuotojas, logistikos specialistas

Medžiaga

Klausimai mokytojų diskusijoms

 • Kaip ši užduotis gali būti susieta su profesine veikla?
 • Kokius mokinių gebėjimus lavina ši užduotis?

Pritaikymas amžiaus grupėms
Vyresnieji mokiniai galėtų sukurti maršruto žemėlapį, kaip surinkti jų mokyklos mokinius 15 km spinduliu. Jie galėtų nuspręsti, kiek autobusų tam reikia.


Autorių teisės – Copyright:  Creative Commons
„Mascil“ partneris:  Lietuva
Medžiaga publikuojama pagal CC BY-NC-SA 4.0 licenciją.„Mascil“ dalyvių grupė „Facebook“ tinkle
čia aptarkime visus projekto vykdymo klausimus, diskutuokime.Ankstesnės užduotys (žr. sąrašą)

Mokymosi medžiaga


„Mascil“ tarptautinė svetainė


Užsienio partneriai


Mokymosi medžiaga anglų k.