Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui

Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui


„Mascil“ nacionalinė patariamoji taryba

2013-10-04

 

Patvirtinta „Mascil“ nacionalinė patariamoji taryba:

Dr. Daiva Bingelienė, Nacionalinis egzaminų centras

Viktoras Dagys, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga

Alvida Lozdienė, Ugdymo plėtotės centras

Jurgita Nemanienė, Švietimo ir mokslo ministerija

Andrius Plečkaitis, „Infobalt“ asociacija

Eglė Pranckūnienė, Mokyklų tobulinimo centras

Marytė Skakauskienė, Švietimo ir mokslo ministerija

Laura Stepanauskienė, Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla

Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centras

Albina Vilimienė, Ugdymo plėtotės centras

Aidas Žandaris, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas

 


text


„Mascil“ tarptautinė svetainė


Komanda

Newsletter
Mokymosi medžiaga