Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui

Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui

Antroji „Mascil“ mokytojų konsultantų grupė

2016-01-29

Nuo 2015 m. lapkričio 14 d. iki 2016 m. sausio 9 d. vyko papildomi gamtos mokslų ir matematikos mokytojų konsultantų rengimo mokymai „Tyrinėjimais grįstas matematikos ir gamtos mokslų mokymasis“. Būsimi konsultantai dalyvavo tęstiniuose seminaruose, atliko eksperimentinę praktinę veiklą savo mokykloje – vedė pamokas, naudodami tyrinėjimais grįstas užduotis, dalijosi patirtimi su įvairių dalykų mokytojais, aptarinėjo sėkmes ir nesėkmes.

Seminarų metu mokytojai susipažino su projekto „Mascil“ tikslais ir uždaviniais, tyrinėjimais grįsto mokymosi samprata, sužinojo, kaip dirbti su „Mascil“ mokytojų grupe, kaip susieti gamtos mokslų ir matematikos mokymą su profesine veikla; lygino gamtos mokslų ir matematikos užduotis, mokėsi pertvarkyti struktūrines vadovėlio užduotis į tyrinėjimais grįsto mokymosi užduotis.

„Mascil“ projekto Nacionalinės patariamosios tarybos narė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Marytė Skakauskienė mokytojams konsultantams pristatė STEM ir tyrinėjimais grįsto mokymosi sąsajas, aptarė jų vietą ir ryšį su matematikos bendrojo ugdymo programomis. Projekto vadovė prof. Valentina Dagienė gvildeno šio amžiaus jaunuolių būtiniausias kompetencijas, atkreipė dėmesį į informatinio mąstymo (angl. computational thinking) problematiką įvairių dalykų kontekste.

    Mokiniai tyrinėjimais grįsto mokymosi pamokose

Mokytojai parengė ir naudojo tyrinėjimais grįstas užduotis savo pamokose, dalijosi patirtimi. Mokytojų idėjos ir mokinių atlikti darbai stebino ne tik projekto vykdytojus, bet jame dalyvaujančius mokytojus.

Per šiuos mokymus buvo parengta šešiolika tyrinėjimais grįsto mokymo taikymo gamtos mokslų ir matematikos pamokose konsultantų. Pateikiame jų darbus, kurie buvo pristatyti antrojo seminaro metu.

Mokytojai konsultantai šiemet vasario—balandžio mėnesiais turi supažindinti su projektu ir tyrinėjimais grįstu mokymusi bent po dvidešimt savo regiono mokytojų.


Daugiau naujienų (žr. sąrašą)Seminaras Vilniuje


Mokymosi medžiaga


„Mascil“ tarptautinė svetainė


Užsienio partneriai


Mokymosi medžiaga anglų k.