Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui

Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui


Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui

 

„Mascil“ projekto tikslas – skatinti plačiau naudoti tyrimais grįstą gamtos mokslų mokymą (angl. inquiry-based science teaching) pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Be to, norima matematikos ir gamtos mokslų mokymą glaudžiau susieti su darbo pasauliu.

Tyrimais grįstas mokymasis – tai aktyvus mokymo metodas, kai pagrindinis vaidmuo tenka mokiniui. Mokinys kelia klausimus, tiria situacijas, sprendžia užduotis, randa savo sprendimo kelią ir pateikia rezultatus. Tyrimais grįstas mokymasis gali būti taikomas įvairiais būdais, priklausomai nuo konteksto, tikslinės grupės ir mokymosi tikslų. Tačiau visi tyrimais grįsti mokymosi metodai turi bendrų bruožų: siekiama skatinti mokinių smalsumą, įsitraukimą ir gilesnį mokymąsi.

Tyrimais grįstas gamtos mokslų mokymas ir ryšiai su darbo pasauliu įprasmina matematikos ir gamtos mokslų mokymąsi. Kai mokiniai mokydamiesi naudoja tyrimais grįstus mokymosi metodus, jie pasijunta mokslininkais ir gali įgyti būsimai profesijai reikalingų kompetencijų, skatinamas mokinių aktyvumas, kas padės tapti visaverčiais savo šalies piliečiais.

Siekiant įgyvendinti tyrimais grįstą mokymą ir integruoti darbo pasaulio elementus į matematikos ir gamtos mokslų mokymą, „Mascil“ projektas grindžiamas holistine pasaulėžiūra, vykdomos įvairios veiklos, apimančios mokymo(si) medžiagos kūrimą ir profesinį tobulinimąsi.

Dirbama su įvairiomis tikslinėmis grupėmis: mokytojais, tėvais, mokiniais, mokymo institucijomis ir švietimo politikais. Nacionalinės ir Europos patariamosios grupės ketina suburti projekto partnerių šalių švietimo politikus, su kuriais ketinama bendradarbiauti darbo grupėse. Daugiau apie projekto veiklas skaitykite...

„Mascil“ projektą finansuoja Europos Sąjungos 7-oji bendroji programa (FP7/2013-2017) pagal dotacijos sutartį Nr. 320.693. Projektas vienija 18 partnerių, dalyvauja gamtos mokslų, matematikos mokymo, bendrojo ugdymo, elektroninio mokymosi bei žurnalistikos ekspertai iš 13 šalių.

Lietuvoje projektą vykdo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. Projekte dalyvauja 22 Lietuvos mokyklos.text


Mokymosi medžiaga


„Mascil“ tarptautinė svetainė


Užsienio partneriai


Mokymosi medžiaga anglų k.