Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui

Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui

Veiklos

Siekiant padėti mokytojams įgyvendinti tyrimais grįstą mokymą ir glaudžiau susieti matematiką ir gamtos mokslus su darbo pasauliu, projekte vykdomos įvairios veiklos.

Mokymo medžiaga

Projekto vykdymo metu parengta mokomoji medžiaga bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir mokytojų profesiniam tobulėjimui.
Mokymo priemonių rinkinį mokytojams (lietuvių k.) galima atsisiųsti.

Profesinis tobulinimasis

Profesinio tobulinimosi kursai mokytojams:
 •  pritaikyti pagal mokytojų poreikius;
 •  sudaro sąlygas apmąstyti savo mokymo praktiką;
 •  padeda naudoti inovatyvius metodus;
 •  atsižvelgia į kontekstinius veiksnius;
 •  teikiama ilgalaikė parama mokytojams.
Kursai pirmai grupei mokytojų vyko 2014 m. gruodžio ir 2015 m. sausio mėnesį, antrai grupei mokytojų – 2015 m. lapkričio ir 2016 m. sausio mėnesį.

Sklaida

Projekto metu organizuojamos konferencijos, informaciniai renginiai, mokinių konkursai, diskusijos – siekiama kuo didesnę auditoriją informuoti apie tyrimais grįstą matematikos, gamtos mokslų mokymą(-si). Tikslinės grupės apima mokytojus, mokytojų rengėjus, tėvus, mokinius, studentus, švietimo politikus.

Europos mokytojų tinklai

Vienas iš „Mascil“ projekto tikslų yra skatinti tarptautinius patirties mainus tarp mokytojų – kurti Europos mokytojų tinklus. Projektu siekiama, kad mokytojai taptų aktyvūs „Mascil“ tarptautinių mainų platformos dalyviai.

Ataskaitostext


Mokymosi medžiaga


„Mascil“ tarptautinė svetainė


Užsienio partneriai


Mokymosi medžiaga anglų k.