INFORMATIKOS
TERMINIJOS KOMISIJA

Naujienos Komisija Posėdžiai Dokumentai Galerija English

Informatikos terminijos komisija

Prof. dr. (HP) Albertas Čaplinskas,
Matematikos ir informatikos institutas

Prof. dr. (HP) Valentina Dagienė (komisijos pirmininkė),
Matematikos ir informatikos institutas

Viktoras Dagys,
Matematikos ir informatikos institutas

Doc. dr. Gintautas Grigas,
Matematikos ir informatikos institutas

Prof. dr. Raimundas Jasinevičius,
Kauno technologijos universitetas

Tatjana Jevsikova,
Matematikos ir informatikos institutas

Doc. dr. Angelė Kaulakienė,
Lietuvių kalbos institutas

Rimas Kudelis,
VšĮ „Atviras kodas Lietuvai“

Dr. Olga Kurasova,
Matematikos ir informatikos institutas

Dr. Audronė Lupeikienė,
Matematikos ir informatikos institutas

Dr. Saulius Maskeliūnas,
Matematikos ir informatikos institutas

Prof. hab. dr. Kalikstas Paulauskas,
Kauno technologijos universitetas

Doc. Dr. Antanas Smetona (komisijos pirmininko pavaduotojas),
Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas

Doc. dr. Bronius Tamulynas,
Kauno technologijos universitetas

Prof. hab. dr. Laimutis Telksnys,
Matematikos ir informatikos institutas

Doc. dr. Vladas Tumasonis,
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas

Dr. Valerijonas Žalkauskas,
Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas

Aidas Žandaris,
Matematikos ir informatikos institutas

Dr. (HP) Julius Žilinskas,
Matematikos ir informatikos institutas


Asocijuotieji nariai:

Audra Ivanauskienė

Julija Rita Klimkienė

Julius Riaubūnas
lankytojų nuo 2004-06-10

terminai@ktl.mii.lt

Atnaujinta 2009-01-22