VALENTINOS DAGIENĖS METODINIAI IR MOKSLO POPULIARINIMO DARBAI

Back

2013

2012

2011

2010

 • Dagienė V. (sudaryt.). Mokymosi bendruomenė ir antrosios kartos saityno (Web 2.0) technologijos : tarptautinės konferencijos pranešimai Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2010. 108 p. ISBN 9789986680482. Prieiga per internetą: .
 • Skūpas B., Dagienė V. Observations from semi-automatic testing of program codes in the high school student maturity exam // 10th Koli Calling international conference on computing education research : October 28th to 31st, 2010, Koli national park, Finland : pre-proceedings. 2010. P. 30-35.
 • Dagienė V., Juškevičienė A. "Te@ch.us" projektas - pasitelkime Web 2.0 technologijas mokymui ir mokymuisi // Mokymosi bendruomenė ir antrosios kartos saityno (Web 2.0) technologijos : tarptautinės konferencijos pranešimai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2010. ISBN 9789986680482. P. 40-46.

2009

 • Dagienė, V.; Dagys, V.; Skūpas, B. „EduJudge“ projektas programavimo kompetencijoms gerinti. Kompiuterininkų dienos – 2009. Vilnius, 2009, pp. 162–164.
 • Dagienė, V. Lietuvą garsina konkursas „Bebras“. Švietimo naujienos, 2009, Nr. 9/284, p. 26.

2008

 • Dagienė V., Zajančkauskienė L. Tavo bičiulis kompiuteris: Informacinės technologijos VII–VIII klasėms, I dalis (vadovėlis). Vilnius, TEV, 2008, p. 135.
 • Dagienė V., ajančkauskienė L. Tavo bičiulis kompiuteris: Informacinės technologijos VII–VIII klasėms, II dalis (vadovėlis). Vilnius, TEV, 2008, p. 135.
 • Dagienė V., Jevsikova T. Švietimo informacinių technologijų paroda Londone // Veidrodis, 2008-02-08.
 • Dagienė V. Informacinių technologijų diegimas į Lietuvos švietimą // Mokslas ir technika6, 2008, p. 22–23, 39.
 • Dagienė V., Žilinskienė I. Nuotoliniai kursai pedagogams // Švietimo naujienos4 (259), 2008, p. 10.
 • Dagienė V., Žilinskienė I. Nuotoliniai kursai pedagogams. Kviečiame naudoti informacines technologijas // Švietimo naujienos: Švietimo panorama, 4 (259), 2008, p. 10–11.
 • Dagienė V., Skūpas B. „EduJudge“: Europinis projektas mokytis programavimo // Švietimo naujienos12 (267), 2008, p. 5.
 • Dagienė V. Kūrybinis informacinių technologijų konkurso „Bebras“ seminaras Torunėje // Švietimo naujienos: Olimpiados, konkursai, 13 (268), 2008, p. 26.
 • Dagienė V. Informatikai rinkosi Egipte // Švietimo naujienos15 (270), 2008, p. 12.
 • Dagienė V., Zajančkauskienė L. Informacinių technologijų konkursas „Bebras“ // Informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje: Pranešimų rinkinys, Vilnius, 2008, p. 38–40.
 • Dagienė V., Zajančkauskienė L. Į informatikos gelmes – su bite Baite // Informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje: Pranešimų rinkinys, Vilnius, 2008, p. 41–43.
 • Dagienė V., Jonaitytė I. Informacinių technologijų konkursas „Bebras“ švenčia penkmetį // Švietimo naujienos19 (274), 2008, p. 12.

2007

 • Dagienė V., Zajančkauskienė L. Tavo bičiulis kompiuteris: Informacinės technologijos, VII–VIII klasėms, II dalis. Vilnius: TEV, 2007, 100 p.
 • Dagienė V., Žilinskienė I. Kompiuterinio raštingumo pagrindai. Vilnius, TEV, 2007, p. 260.
 • Dagienė V., Žalys E. Devynių šalių „bebrai“ vėl renkasi Pasvalyje. Lietuvos aidas. Naujausios žinios. 101 (645), 2007 m. gegužės 5 d., p. 1.
 • Dagienė V., Jevsikova T. Mokyklų skaitmeninio raštingumo plėtotės projektas „eSTART“. Veidrodis, 2007, 3(68).
 • Dagienė V. Kompiuterių klubai vaikams. Veidrodis, 2007, 3(68).
 • Dagienė V., Jevsikova T. Informatika, matematika ir informacinės technologijos – auksinis trikampis. Veidrodis, 2007, 4(69).
 • Dagienė V. Proveržis spartėja. Informacinis leidinys, Vilnius: TEV, 2007, 5, p. 11.
 • Dagienė V. Nemeskime kelio dėl takelio. Švietimo naujovės, 2007, 11(246), p. 8–9.
 • Dagienė V. Informatikų olimpiados: kaip įveikti kompiuterį. Švietimo naujovės, 2007, 13(248), p. 1–3.
 • Dagienė V. Tarptautinė informatikos talentų ugdytojų konferencija. Švietimo naujovės, 2007, 13(248), p. 18–20.
 • Dagienė V., Dagys V., Žilinskienė I. Informacinės technologijos. Mokinio žinynas. Vilnius: Alma litera, 2007, p. 561–654.
 • Dagienė V., Zajančkauskienė L. Tavo bičiulis kompiuteris: Informacinės technologijos 7–8 klasėms, I dalis. Vilnius: TEV, 2007, p. 100.

2006

 • Dagienė V., Grigas G. Programinės įrangos lietuvinimas. Mokslas ir technika, 2006, 6, 24–25.
 • Dagienė V. Informacinių technologijų mokymo kaita: pagrindinės kryptys. Informacinis leidinys, Vilnius: TEV, 2006, 1, p. 10.

2005

 • Blonskis J., Dagienė V. Informacinių technologijų (programavimo) valstybinis bandomasis egzaminas. Kompiuterininkų dienos‘05, Vilnius, 2005, 72–79.
 • Dagienė V. Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinių technologijų vadovėlis 5–6 klasėms. Kompiuterininkų dienos‘05, Vilnius: Žara, 2005, 97–101.
 • Dagienė V., Rimkus M. Sulietuvintas raštinės programų paketas „OpenOffice.org“. Kompiuterininkų dienos‘05, Vilnius: Žara, 2005, 102–108.
 • Dagienė V., Grigas G., Jevsikova T. Aiškinamasis kompiuterinės leksikos žodynas. XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Vilnius, 2005 m. birželio 30 – liepos 4 d., p. 105.
 • Dagienė V., Rimkus M. Lokalizuotas raštinės programų paketas OpenOffice.org. XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Vilnius, 2005 m. birželio 30 – liepos 4 d., p. 312.
 • Dagienė. Kur Suomijos švietimo sėkmės priežastys? Veidrodis, Švietimo informacinių technologijų centro kompiuterinis leidinys mokytojams, 2(55), 2005 m. kovo 21 d.
 • Dagienė V. Suomijos mokyklose apsilankius. Veidrodis, Švietimo informacinių technologijų centro kompiuterinis leidinys mokytojams, 2(55), 2005 m. kovo 22 d.

2004

 • Dagienė V., Jevsikova T. Tyrimas „Atviras kodas švietime“. Informacinis leidinys: Švietimo naujienos, 17(192), 2004, 14–16.
 • Dagienė V., Žalys D. Informacinių technologijų konkursas „Bebras“. Informacinis leidinys: Švietimo naujienos, 17(192), 2004, p. 23.
 • Dagienė V., Grigas G., Rimkus M. OpenOffice.org – jau ketveri. Kompiuterija, 11(87), 2004, 40–41.
 • Dagienė V., Žalys D. Bebras – informacinių technologijų konkursas. Kompiuterija, 11(87), 2004, p. 50.
 • Dagienė V., Stasiukaitytė I. Atvirosios programos mokyklose. Kompiuterija, 11(87), 2004, p. 25.
 • Dagienė V., Grigas G. Kompiuterijos leksikos aiškinamasis žodynas. Informacinės technologijos 2004. Mokslinė techninė konferencija. Kaunas, 2004, 196–198.
 • Dagienė V., Grigas G. Interneto programų paketo lietuvinimo patirtis. Informacinės technologijos 2004. Konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas: Technologija, 2004, 196–198.

2003

 • Dagienė V. Tarptautinės moksleivių informatikos olimpiados: Lietuvos patirtis ugdant jaunuosius talentus. Tezių rinkinys, Čikaga, 2003 m. gegužės 21–25 d., Vilnius, 2003, p. 166.
 • Dagienė V. Lietuvių kalbos vartojimo kompiuteriuose problemos. Tezių rinkinys, Čikaga, 2003 m. gegužės 21–25 d., Vilnius, 2003, p. 167.
 • Dagienė V. Informacinės technologijos. Pagrindinis ugdymas. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai, Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2003, 559–571.
 • Dagienė V., Skūpas B., Verseckas A. Informacinių technologijų mokyklinio brandos egzamino programa. 2004 metų brandos egzaminų programos. Vilnius, 2003, 5–20.

2002

 • Dagienė V. Lietuvos moksleivių 13-osios informatikos olimpiados uždaviniai. Alfa plius omega, 2002, 1, 83–88.
 • Dagienė V. Baltijos šalių informatikos olimpiada. Kompiuterija, 2002, 6(58), p. 47.
 • Dagienė V. Neteiktini terminai. Kompiuterija, 2002, 6(58), p. 49.
 • Dagienė V. Ko tikimės iš kompiuterių mokyklose? Informacinis leidinys: Švietimo naujovės, 2002, 13, p. 8, 10.
 • Dagienė V. Baltijos šalių informatikos olimpiada Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose. Alfa plius omega, 2002, 2, 9–11.
 • Dagienė V. Aštuntosios Baltijos šalių informatikos olimpiados uždaviniai. Alfa plius omega, 2002, 2, 88–94.
 • Dagienė V. (viena iš; autorių) Informacinės technologijos XI–XII klasėms. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Švietimo aprūpinimo centras, Vilnius, 2002, 367–375.
 • Dagienė V. Nuotolinės informacinių technologijų naudojimo švietime studijos. Informacinės technologijos mokykloje, Konferencijos medžiaga, Vilnius, 2002, 32–34.
 • Dagienė V. Moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo testas. Knygelė prie „Infoteksto“ klausimų kompaktinės plokštelės, UAB „INFO-TEC“, 30 p.

2001

 • Dagienė V. Spragsėk ir mokykis. Kompiuterija, 10, 2001, 46–47.
 • Dagienė V., Dagys V., Grigas G. Jaunųjų programuotojų mokyklos uždaviniai per 20 metų. Informatika, 1(37), 2001, 45–62.
 • Dagienė V., Dagys V., Grigas G. Jaunųjų programuotojų mokyklai – 20 metų. Alfa plus omega, 2001, 1, 93–101.
 • Dagienė V., Jasutienė E. Kompiuterių programa geometrijai mokyti. Kompiuterininkų dienos 2001, 100–103.
 • Dagienė V., Mackevič I. Informatikos brandos egzaminas Lenkijoje. Informatika, 1(37), 2001, 79–95.
 • Dagienė V. Informacijos technologijos egzamino bendrojo lavinimo mokykloje problemos. Informacinės technologijos’2001. Mokslinė techninė konferencija, Kauno technologijos universitetas, 2001, 72–75.
 • Dagienė V., Markauskaitė L. Informacijos ir komunikacijos technologijos diegimo Lietuvos švietime strategijos ypatumai. Informacinės technologijos’2001. Mokslinė techninė konferencija, Kauno technologijos universitetas, 2001, 66–71.

2000

 • Dagienė V. Lietuvių kalbos problema informacijos technologijos ir mokyklos sandūroje. XI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Tezių rinkinys. Vilnius, 2000 m. birželio 21–26 d., p. 165.
 • Dagienė V. Žemėlapio spalvinimo uždavinio sprendimas kompiuteriu. Alfa plus omega, 2000, 1, 77–82.
 • Dagienė V. Du informatikos egzaminai 2002 metais. Informacijos technologija mokykloje, Konferencijos medžiaga, Vilnius, 2000 m. gruodžio 7–8 d.

up to 2000

 • Dagienė V. Informatikos mokymo profiliuotoje vidurinėje mokykloje perspektyva ir problemos. Kompiuterininkų dienos '99. I dalis, Devintosios mokslinės praktinės kompiuterininkų konferencijos ir ketvirtosios mokyklinės informatikos konferencijos mokslo darbai, Birštonas, 1999 m. rugsėjo 16–18 d., Žara, Vilnius, 1999, 114–118.
 • Dagienė V., Jasutienė E. Informatikos mokymas Europos šalyse. Kompiuterininkų dienos '99. II dalis, Žara, Vilnius, 1999, 122–124.
 • Dagienė V. Šiuolaikinės informacinės technologijos švietime: kalbos problema. Lituanistika pasaulyje šiandien: darbai ir problemos. Pasaulio lituanistų konferencijos medžiaga. Vilnius: Baltos lankos, 1998, 55–64.
 • Dagienė V. Informatikos mokymas: žvilgsnis atgal ir į priekį. Informacijos technologija bendrojo lavinimo mokyklose. Atviros Lietuvos fondo konferencijos darbų rinkinys. Vilnius: LPKI, 1998, 82–83.
 • Dagienė V. Informatikos mokymo moduliai: metodiniai svarstymai. Kompiuterių naudojimas mokykloje: Paskaitų konspektai mokytojams. Vilnius: Baltic Amadeus, 1997, 27–54.
 • Dagienė V. „LogoWriter 3.10“ pradmenys. Kompiuterių naudojimas mokykloje. Paskaitų konspektai mokytojams. Vilnius: Baltic Amadeus, 1997, 107–119.
 • Dagienė V. „Turbo Pascal 7.0“ integruotoji terpė. Kompiuterių naudojimas mokykloje. Paskaitų konspektai mokytojams. Vilnius: Baltic Amadeus, 1997, 121–159.
 • Ališauskas R., Dagienė V. Informatikos bendroji programa. Bendrojo lavinimo mokyklų bendrosios programos. Vilnius: Leidybos centras, 1997, 281–287.
 • Ališauskas R., Dagienė V. Informatika. Bendrojo išsilavinimo standartai. I-X klasės. Vilnius: Leidybos centras, 2, 1997, 37-44.
 • Dagienė V. Nauczania informatyki w srednich szkolach ogolnoksztalcacych na Litwie. Informatyka w szkole, XIII. Lublin, 1997, 17–20.
 • Dagienė V. Moksleivių informatikos olimpiados: tikslai ir organizavimo principai. Fizikos, matematikos ir informatikos mokymas reformuojamoje mokykloje. Konferencijos medžiaga. Šiauliai, 1997, 13–17.
 • Ališauskas R., Dagienė V., Markauskaitė L., Smertinienė R., Vaskela G. Informatika ir naujosios technologijos. Švietimo naujovės, Nr. 5-6, 12–14, Nr. 7-8, 1997, 34–36.
 • Araminaitė R., Dagienė V. „LogoWriter“ procedūrų rinkinys jaunesniojo amžiaus vaikams. Kompiuterininkų dienos '97. Renginio medžiaga. Vilnius, 1997, 43–46 .
 • 39. Dagienė V. Learning via Electronic Mail: what and how? Education for the 21st Century, 2-4 December, Cape Town, 1997, 1–10.
 • Dagienė V., Vincel L. Tekstų rengimas „LogoWriter“ sistema. Kompiuterizuotas mokymas Lietuvoje. Atviros Lietuvos fondo „Naujųjų technologijų programos“ konferencijos medžiaga. Vilnius: Solertija, 1996 m. spalio 45–46 d., 43–46.
 • Dagienė V. Informatics as a School Subject in Lithuanian Secondary Schools. Information Technologies in Education. International Workshop. Riga, 1996, 15–16.
 • Balvočienė T., Dagienė V. Kompiuteriai jaunesnėse klasėse. Kompiuterininkų dienos '95. Renginio medžiaga. Vilnius, 1995, 135–140.
 • Dagienė V. Algoritmavimo stiliaus ugdymas per informatikos pamokas. Švietimo reforma ir mokytojų rengimas. Konferencijos tezės. Vilnius: VPU, 1995 m. spalio 4–5 d., 8–10.
 • Dagienė V. Informatikos privalomojo kurso problematika. Švietimo reforma ir mokytojų rengimas. Konferencijos tezės. Vilnius: VPU, 1995 m. spalio 4–5 d., 11–12.
 • Dagienė V. Informatikos sustiprinto mokymo brandos egzaminas – vidurinės ir aukštosios mokyklų norų suderinimas. Aukštosios ir vidurinės mokyklos sanglauda. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 1995 m. lapkričio 9 d., 54–55.
 • Dagienė V., Papertas S. Naujas požiūris į kompiuterį. Mokykla, 1993, Nr. 6-7, 19–20.
 • Dagienė V. Algoritmavimo mokymo vidurinėje mokykloje metodika. Kompiuterininkų dienos '93. Konferencijos medžiaga. Birštonas, 1993, 51–58.
 • Dagienė V. Algoritmų analizė - programavimo mokymo metodas. Kompiuterininkų dienos '93. Konferencijos medžiaga. Birštonas, 1993, 58–59.
 • Dagienė V., Grigas G. Tolimasis programavimo mokymas. Kompiuterininkų dienos '93. Konferencijos medžiaga. Birš;tonas, 1993, 59–64.
 • Dagienė V. Informatika: algoritmų mokymas. Mokykla, 1992, 9, 9–11.
 • Dagienė V., Žandaris A. Mokyklinis algoritmų interpretatorius. Informatika, 1992, 20, 40–52.
 • Dagienė V. Algoritminis programavimo stilius dirbant Turbo Paskalio sistema. Informatika, 1992, 21, 3–15.
 • Dagienė V. Pereinamojo laikotarpio informatikos vadovėlis. Antroji mokyklinės informatikos konferencija. Pranešimų medžiaga ir mokymo programos. Vilnius, 1992, 21–22.
 • Dagienė V., Grigas G. Skaičiavimas ir algoritmavimas mokyklinės informatikos kurse. Kompiuterininkų dienos '91. Konferencijos medžiaga. Birštonas, 1991, 32–33.
 • Dagienė V. Informatika vidurinėje mokykloje. Informatika, 1990, 16, 48–52.
 • Dagienė V., Dagys V., Grigas G. Zaočnoje obučenyje programirovanyju. Informatika v rabočich profesijach. Moskva: Nauka, 1990, 63–73.
 • Dagienė V., Grigas G. Informatika moksleiviams. Tautinė mokykla, 1990, 8–9, 50–52.
 • Dagienė V. Mokomės programuoti. Kaunas: Šviesa, 1989, 56 p.
 • Dagienė V. Trinadcat urokov programirovanija. Vičislitelnaja technika i jejio primenenije, 1989, 10, 3–26.
 • Dagienė V., Dagys V. Algoritmų sudarymas. Vilnius: RMTI, 1988, 1 d., 75 p.
 • Dagienė V., Dagys V. Algoritmų sudarymas. Vilnius: RMTI, 1988, 2 d., 55 p.
 • Dagienė V., Dagys V. Antrasis algoritmų sudarymo televizijos konkursas. I dalis. Informatika, 1988, 10, 43–54.
 • Dagienė V., Dagys V. Antrasis algoritmų sudarymo televizijos konkursas. II dalis. Informatika, 1988, Nr. 11, 27–44.
 • Dagienė V. Programos teksto komentavimas. Informatika, 1988, 7, p. 53–65.
 • Dagienė V., Grigas G. Programavimo uždaviniai. Vilnius: LTSR MA MKI, 1987, p. 60.
 • Dagienė V., Dagys V. Programuotojas – kompiuteris – vartotojas. Tarybinė mokykla, 1987, 5, 36–39.
 • Dagienė V., Dagys V. Algoritmų sudarymo konkursas. Informatika, 1987, 4, 45–65.
 • Dagienė V., Grigas G. Programavimo uždaviniai. Vilnius: LTSR MA MKI, 1987, 60 p.
 • Dagienė V. Programos teksto redagavimas. Informatika, 1987, 3, 34–43.
 • Dagienė V., Dagys V. Uždaviniai informatikos pamokoms ir jų sprendimai. Šakojimo komanda. Informatika, 1986, 1, 39–47.
 • Dagienė V., Dagys V. Uždaviniai informatikos pamokoms ir jų sprendimai. Kartojimo komanda. Informatika, 1986, 2, 5–24.
 • Dagienė V. Programavimo pamokos ir uždaviniai. Vilnius: LTSR MA MKI, 1986, 63 p.
 • Dagienė V. Duomenų ir valdymo struktūros mokymui skirtoje programavimo kalboje. Programinė ESM įranga: Pranešimų tezės. Palanga, 1986, 21–23.
 • Dagienė V., Grigas G. Programavimo pradmenų uždavinynas. Vilnius: LTSR MA MKI, 1983, 43. 
 • Augutis K., Dagienė V., Grigas G. Duomenų tipų uždavinynas. Vilnius: LTSR MA MKI, 1983, 84 p.
 • Dagienė V., Grigas G. Algebrinių duomenų tipų specifikacijų panaudojimas programavimo praktikoje. Programinė ESM įranga: Pranešimų tezės. Molėtai, 1983, 28–30.
 • Dagienė V., Grigas G., Petrauskienė A. Programavimo kalba PASCAL. Vilnius: LTSR MA MKI, 1980, 125 p.
 • Baliūnaitė A., Dagienė V., Grigas G. Transliator jazyka PASCAL v operacionoj sisteme DOS/EC i jevo ispolzovanyje dlia učebnych celej. Operativno-informacionyj material. Novosibirsk: SO AN SSSR, 1979, 12 p.

Updated: 2013-10-01