VALENTINOS DAGIENĖS KOORDINUOTI PROJEKTAI

Back

TARPTAUTINIAI

 • Mascil - Mathematics and science for life. FP 7. Grant agreement No. 320693. FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 527856-LLP1-2012-1-PT-COMENIUS-CMP, 2013-2016.
 • FETCH - Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere. 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW, 2013-2015.
 • IGUANA - Improving School Governance using an Action Learning approach. 527856-LLP1-2012-1-PT-COMENIUS-CMP, 2012-2014.
 • Nordic Network for Engineering Education Research (NNEER). NordForsk, 2009-2012.
 • te@ch.us - Learning community for Web 2.0 teaching. Comenius Lifelong Learning Programme 504333-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP, 2009-2011
 • Edu Judge - Integrating Online Judge into effectice eLearning. Lifelong Learning Programme. 135221-LLP-1-2007-1-ES-KA3-KA3MP, Nr. 2007-3906/001-001, 2007–2008
 • „e-Start – Digital Literacy Network for Primary & Lower Secondary (K-9)“, Education EAC EA/01/06. Contract No. 2006-4530/001-001 ELE ELEB11, 2006–2008

LIETUVOJE

 • ES struktūrinių fondų projektas „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“. Sutartis Nr.VP2-3.I-IVPK-12-K-01-004/ LSS-180000-642 (2012.03.30-2014.10.30)
 • Mokslo renginys „Informatikos inžinerijos mokymo tyrimai: metodologijos, metodai ir praktika“. Nr. MOR-052/2012/ LSS-580000-2294, 2012.
 • Mokslo renginys „Informatika mokykloje: pagrindiniai konceptai, inovacijos ir tyrimai“. Nr. MOR-001/2012/ LSS-580000-944, 2012.
 • Kompiuterinių mokymo priemonių lokalizavimo paslaugos. Sutartis su Ugdymo plėtotės centru Nr. F5-155 (9.28) 2010.
 • Mokslas verslui ir visuomenei. Sutartis su LVPA, Nr. S-VP2-1.4-ŪM-03-K-01-019, 2009–2011
 • Programinės įrangos kalbinio aprobavimo ir atitikties standartams studijos atlikimas. Užsakovas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 2008
 • Lietuvių kalbos informacinėse technologijose vartojamų terminų ir leksinių vienetų norminimo paslauga. Užsakovas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 2008
 • Mokslinis tyrimas „Projekto „IKT diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų rengimo programa“ įtaka profesinio mokymo kaitai šalies profesinėse mokyklose“. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2008
 • Mokslinis tyrimas „Tolesnio IKT diegimo profesiniame mokyme perspektyvinių krypčių tyrimas“. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2008
 • Mokslinis tyrimas „Įvairių šalių IKT diegimo patirties analizė“. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2008
 • Mokslinis tyrimas “Esamų kompiuterinių mokymo priemonių analizė“. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2008
 • Mokslinis tyrimas „Pedagogų rengimas IKT taikymo aspektu“. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2008
 • Pasaulio pažinimo specialiajam ugdymui nuotolinio mokymo kurso sukūrimas. Užsakovas: Švietimo plėtotės centras, 2007
 • Matematikos specialiajam ugdymui nuotolinio mokymo kurso sukūrimas. Užsakovas: Švietimo plėtotės centras, 2007
 • Matematikos 2–4 klasėms nuotolinio mokymo kurso sukūrimas. Užsakovas: Švietimo plėtotės centras, 2007
 • Pasaulio pažinimo nuotolinio mokymo kurso pradiniam ugdymui sukūrimas. Užsakovas: Švietimo plėtotės centras, 2007
 • Anglų kalbos nuotolinio mokymo kurso pradiniam ugdymui sukūrimas. Užsakovas: Švietimo plėtotės centras, 2007
 • Mokomųjų kompiuterinių priemonių (MKP) ir mokymosi objektų (MO) pirkimas ir lokalizavimas. Užsakovas: Švietimo plėtotės centras, 2007
 • Mokslinis tyrimas „IKT diegimo į Lietuvos švietimą 2005–2007 m. strategijos priemonių įgyvendinimas“. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2007
 • Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: „Edukacinės dalies“ kurso adaptavimas (pritaikymas) pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokytojams bei patalpinimas „Moodle“ aplinkoje, 2007
 • ESF projektas „Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė“ (trys veiklos), BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0040, 2006–2008
 • Knygų suaugusiems rašymo projektas „Adult Returners Key Skills“. Užsakovas: Pedagogų profesinės raidos centras, 2006
 • Tarptautinis informacinių technologijų konkursas „Bebras“. Drauge su leidykla TEV sukurtos technologinės priemonės ir uždaviniai (testai ir interaktyvios užduotys kompiuteriu) kasmet vykdomoms mokinių varžyboms, 2004–2005
 • Kursų ir mokymo sistemos lokalizavimas: (1) Nuotolinio mokymosi kurso „Pedagogų kompiuterinio raštingumo standartas: edukacinė dalis“; (2) OnlineExpert: Darbo kompiuteriu, sveikos gyvensenos ir kt. nuotoliniai kursai“. Užsakovas: UAB „LearnKey“, 2006
 • Mokslinis tyrimas „Elektroninis ugdymo turinys ir paslaugos, skirtos pradiniam ir specialiajam ugdymui Lietuvoje ir užsienyje (situacijos analizė ir plėtros perspektyvos)“. Užsakovas: Švietimo plėtotės centras, 2006
 • Programinės įrangos (mokomosios kompiuterinės priemonės) „Imagine Logo“ lokalizavimas. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2006
 • Mokymosi objektų metaduomenų tarptautinio standarto LOM taikymo modelio lietuviško taisyklių rinkinio (dokumentacijos) bei jo taikymo metodikos kūrimas. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2006
 • Virtualiosios mokymosi aplinkos „Moodle“ lokalizavimas. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2006
 • Mokomųjų kompiuterinių priemonių ir virtualiųjų mokymosi aplinkų profesinio mokymo srityse diegimas. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2005
 • Teksto rengyklės „AbiWord“ adaptavimas jaunesniojo amžiaus mokiniams. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centro konkursas, 2005
 • Mokslinis tyrimas „Atvirasis kodas švietime“. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2004
 • Lokalizuota „Free Pascal programavimo sistema“. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2004
 • „Dinaminės geometrijos“ lokalizavimas. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2004
 • Antivirusinių programų komplekto „Dr.Web“ ir „Spider Guard“ lokalizavimas. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2002–2005
 • Kompiuterinės leksikos aiškinamojo žodyno sukūrimas. Užsakovas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 2003
 • Kompiuterizuotas raštinės paketas „OpenOffice.org“, versija 2.0. Užsakovas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 2003
 • Lokalizuotos atvirojo kodo programinės įrangos kūrimas ir tobulinimas. Užsakovas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 2002
 • Nuotolinis mokymosi kursas mokytojams „Informacinių technologijų naudojimo edukologiniai aspektai“. Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2002
 • Kompiuterizuotas raštinės paketas „OpenOffice.org“, versija 1.0. Užsakovas: Valstybinės lietuvių kalbos komisija, 2002
 • Geometrijos mokomoji programa „Dinaminė geometrija“ (Geometer's Sketchpad). Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2001
 • Logo mokomoji medžiaga („Comenius Logo“ programos lokalizavimas). Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras, 2001
 • „Logo mokyklai“ („LogoWriter“ programos lokalizavimas). Užsakovas: Atviros Lietuvos fondo „Švietimo technologijų programa“, 1995

Atnaujinta: 2013-10-01