Anglų

Lietuvių

Wagner code

Vagnerio kodas

wait condition

laukimo būsena

wait state

laukimo būsena

wait

laukti

waiting time

laukimo laikas

wall paper

darbalaukio fonas

wallet size

kišeninis

wallet

slaptažodinė

wallpaper

darbalaukio fonas

WAP

WAP protokolas

wareless LAN

vietinis belaidis tinklas

warez

nelegali programinė įranga

warm boot

paleidimas neišjungus

warm reboot

paleidimas neišjungus

warning

įspėjimas

 

dėmesio!

watch

stebimoji reikšmė

 

stebėti

watched cell

stebimasis langelis

watched thread

stebimoji gija

waterfall localisation

nuoseklusis lokalizavimas

waterfall programming

nuoseklusis programavimas

watermark

vandenženklis

wave line

banguotoji linija

wave table synthesis

bangų lentelės sintezė

wave

banga

wavy horizontal lines

skleidimas horizontaliomis linijomis, skleidimas gulsčiomis linijomis

wavy

skleidimas bangomis

weak password

nepatikimas slaptažodis

wearable computer

dėvimasis kompiuteris

web 2

antrosios kartos saitynas, antrosios kartos žiniatinklis

web 2.0

antrosios kartos saitynas, antrosios kartos žiniatinklis

web address

tinklalapio adresas

web analytics

saityno analitika

web bot

interneto robotas

web cache

saityno podėlis, žiniatinklio podėlis

web camera

internetinė vaizdo kamera

web channel

saityno pokalbių kanalas, žiniatinklio pokalbių kanalas

web chat room

saityno pokalbių kanalas, žiniatinklio pokalbių kanalas

web crawler

interneto robotas

 

saityno peržiūros robotas, žiniatinklio peržiūros robotas

web editor

tinklalapių rengyklė, tinklalapių rašyklė

web feed

sklaidos kanalas

web layout

tinklalapio maketas

web lithuanization

saityno lietuvinimas, žiniatinklio lietuvinimas

web location

tinklavietė

web page address

tinklalapio adresas

web page body

pagrindinė tinklalapio dalis

web page head

tinklalapio antraštė

web page redirection

tinklalapio peradresavimas

web page spoofing

apsimetimas kitu tinklalapiu

web page title

tinklalapio pavadinimas

web page

tinklalapis

web platform

saityno platforma

web publishing

skelbimas internete, publikavimas internete

web server

saityno serveris, žiniatinklio serveris

web service

saityno paslauga, žiniatinklio paslauga

web site analytics

saityno analitika

web site localization

svetainės lokalizavimas

web site spoofing

apsimetimas kita svetaine

web site

svetainė

web slice

tinklalapio skiltis

web spider

interneto robotas

web statistics

svetainės lankymo statistika

web surfer

internautas

 

internautas, saityno naršytojas, žiniatinklio naršytojas

web telephony

saityno telefonija, žiniatinklio telefonija

web television

internetinė televizija

web

saitynas, žiniatinklis

web-based survey

internetinė apklausa

webcam

internetinė vaizdo kamera

webcasting

transliavimas internetu

webfeed

sklaidos kanalas

webinar

internetinis seminaras

weblog

tinklaraštis

webmail

saityno paštas, žiniatinklio paštas

webmaster

svetainės administratorius

webmistress

svetainės administratorė

website analytics

saityno analitika

website

svetainė

week day

darbo diena

weight

storis

 

svoris

welcome

sveiki

well-formed document

teisyklingas dokumentas

well-formed

taisyklingas

what's this

kas tai

while loop

sąlyginis ciklas

while statement

sąlyginio ciklo sakinys

white box testing

baltosios dėžės testavimas

white box

baltoji dėžė

white color

balta spalva

white list

baltasis sąrašas

white noise

baltasis triukšmas

white space between pages

tarpas tarp puslapių

white space

matomas tarpas

whiteboard

interaktyvioji lenta

whole number

sveikasis skaičius

whole

visas

wide area network (WAN)

platusis tinklas

wide character string

plačioji eilutė

widget

valdiklis

widow control

liekšių tvarkymas

widow line

keliamoji eilutė

widow/orphan control

pastraipos skaidymas

width

plotis

Wi-Fi network

belaidis tinklas

WiFi

vietinis belaidis tinklas

wiki software

vikio programinė įranga

wiki

vikio programinė įranga

 

vikis

Wikipedia

Vikipedija

wildcard

pakaitos simbolis

winchester disk

standusis diskas

window indicator

lango ženklelis

window manager

langų tvarkytuvė

window title

lango antraštė

window

langas

windowing environment

langų aplinka

windows environment

langų aplinka

wire communication

laidinis ryšys

wire connection

laidinis sujungimas

wired community

internetinė bendruomenė

 

virtualioji bendruomenė

wired connection

laidinis ryšys

wired local network

laidinis tinklas

wire-free communication

belaidis ryšys

wireless application protocol

WAP protokolas

wireless communication

belaidis ryšys

wireless connection

belaidis ryšys

wireless device

belaidis įtaisas

wireless display

belaidis monitorius, belaidis vaizduoklis

wireless internet

mobilusis internetas

wireless keyboard

belaidė klaviatūra

wireless local area network

vietinis belaidis tinklas

wireless monitor

belaidis monitorius, belaidis vaizduoklis

wireless mouse

belaidė pelė

wireless network

belaidis tinklas

wireless telephony

belaidė telefonija

wireless web

mobilusis internetas

wireless

belaidis (-ė)

wizard

vediklis

WLAN

vietinis belaidis tinklas

word boundary

žodžio riba

word count

ženklų apskaita

word generator

žodžių generatorius

word processor

rašyklė, tekstų rengyklė

 

tekstų doroklė

word spacing

protarpis tarp žodžių

word wrap

teksto skaidymas į eilutes

word

žodis

wordart

puošybinis tekstas

work directory

aktyvus katalogas

workbook protection

skaičiuoklės knygos apsauga

workbook

skaičiuoklės knyga

workflow

darbo eiga

workgroup

darbo grupė

working directory

veikiamasis katalogas

worksheet protection

skaičiuoklės lakšto apsauga

worksheet

skaičiuoklės lakštas

workstation

kompiuterizuota darbo vieta

World Wide Web

saitynas, žiniatinklis

world wide

visuotinis (-ė)

 

pasaulinis (-ė)

worm

kirminas

 

virusas

wow

plaukiojimas (garso, vaizdo)

wow!

oho!

wrap text

skaidyti tekstą

wrap

apgaubti

wrapper

įdėklas

wrapping style

apgaubimo stilius

write access

rašymo teisė

write error

rašymo klaida

write privileges

rašymo teisė

write protected

apsaugotas (-a) nuo rašymo

write protection

apsauga nuo rašymo

write statement

rašymo sakinys

write-back cache

rašymas per podėlį

write-through cache

rašymas ir į podėlį

writing density

rašymo tankis

writing system

rašto sistema

writing

rašoma

www address

tinklalapio adresas

WWW

saitynas, žiniatinklis

WYSIWYG (what you see is what you get)

ką matau, tą gaunu


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z