Anglų

Lietuvių

z-axis

z ašis

zero access addition

sudėtis be kreipties į atmintį

zero access

momentinė kreiptis

 

momentinė prieiga

zero address instruction

beadresė komanda

zero address

beadresis (-ė)

zero condition

nulinė būsena

zero data

nuliniai duomenys

zero division

dalyba iš nulio

zero length string

tuščia eilutė

zero proof

kontrolė pagal nulinę sumą

zero suppression

nereikšminių nulių atmetimas

zero-adress

beadresis (-ė)

zerodivide exception

dalybos iš nulio situacija

zerofilling

nulinimas

zettabyte (ZB)

zetabaitas

zip code

pašto kodas

zip disk

talpusis diskelis

ZIP packer

ZIP pakuoklė

zip

pakuoti

zoom control

mastelio parinkimas

zoom in

didinti

zoom out

mažinti

zoom page width

keisti puslapio plotį

zoom page

keisti puslapio mastelį

zoom

mastelis

 

keisti mastelį

zooming

mastelio keitimas


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z